Saturday, Sep. 18, 2021

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือโคราชา มอบสิ่งของสนับสนุนงานป้องป้องกันและปรามปราม

Written By:

|

2017-05-23

|

Posted In:

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือโคราชา มอบสิ่งของสนับสนุนงานป้องป้องกันและปรามปราม

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพโคราชา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของสนับสนุนงานป้องป้องกันและปรามปราม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

Share This Article

Related News

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger Day) 2019
โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาใหญ่

About Author

admin