Saturday, Sep. 25, 2021

แมวป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Written By:

|

2017-05-18

|

Posted In:

แมวป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

         สัตว์จำพวกแมวป่า Family Felidae พบกระจายในประเทศไทยนั้นมีถึง 9 ชนิด ได้แก่ เสือกระต่าย เสือปลา แมวดาว แมวป่าหัวแบน เสือไฟ แมวลายหินอ่อน เสือลายเมฆ เสือดาว และเสือโคร่ง ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เคยมีรายงานว่าสามารถพบสัตว์จำพวกนี้ได้ถึง 8 ชนิด ยกเว้นแมวป่าหัวแบน (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, 2541) จากการสำรวจโดยการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า (camera trap) ในโครงการศึกษาภาวะขนร่วงผิดปกติของหมาใน และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นั้นทีมวิจัยพบสัตว์จำพวกแมวป่าถึง 4 ชนิด ได้แก่ แมวดาว เสือไฟ แมวลายหินอ่อน และเสือลายเมฆ 

 

 

Share This Article

Related News

เอกสารภาพไลเคนเขาใหญ่
นกเงือกผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์
ทดลองติดตั้งอุปกรณ์ระวังภัยสัตว์ป่า

About Author

admin