Friday, Sep. 24, 2021

ออกหน่วยบริการ จัดนิทรรศการ ให้บริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

Written By:

|

2017-05-18

|

Posted In:

ออกหน่วยบริการ จัดนิทรรศการ ให้บริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ร่วมกับศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกหน่วยบริการ จัดนิทรรศการ ให้บริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านเลือดไทย ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

Share This Article

Related News

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger Day) 2019
โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาใหญ่

About Author

admin