Tuesday, Jun. 22, 2021

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Written By:

|

2017-05-10

|

Posted In:

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นายวิรัช จตุพนาพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 นายวิชัย พรลีแสงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีน) นายครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ข้าราชการ พนักงาน ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องใน   “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2560  ณ เขาร่ม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560

Share This Article

Related News

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger Day) 2019
โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาใหญ่

About Author

admin