Monday, Jul. 26, 2021

เส้นทางดูนก

Written By:

|

2014-05-30

|

Posted In:

เส้นทางดูนก

bird

เส้นทางดูนก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งที่พบนกมากกว่า 340 ชนิด ทั้งนกอพยพและนกประจำถิ่น เขาใหญ่เป็นแหล่งดูนกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง เส้นทางดูนกจะอยู่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่-ค่ายพักกองแก้ว ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่-มอสิงโต สองข้างทางถนน บริเวณสนามกอล์ฟ (เดิม)

ผากล้วยไม้-เหวสุวัต ด่านช้าง-บึงไผ่ และเขาเขียว
กิจกรรม
– ดูนก

Share This Article

Related News

แก่งหินเพลิง
ผาเดียวดาย
น้ำตกเหวนรก

About Author

admin