Friday, Sep. 24, 2021

การศึกษาหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

การศึกษาหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสมิทโซเนียล สหรัฐอเมริกา และสวนสัตว์ Minnesota  ได้ดำเนินการดักจับและติดปลอกคอส่งสัญญาณดาวเทียมกับหมาในเพศเมียจำนวน 2 ตัว ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของหมาใน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนอนุรักษ์ประชากรหมาในและเหยื่อในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตัวที่ 1 ดักจับได้บริเวณศูนย์ฝึกอบรมฯ ส่วนตัวที่ 2 ดักจับได้ที่หอดูสัตว์หนองผักชี

บทความ : การศึกษาหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  โดย ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร

หากพบเห็นฝูงหมาในหรือหมาในตัวดังกล่าว โปรดแจ้งข้อมูลที่ฝ่ายวิชาการ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โทร. 093-3534350 หรือ Email: kornkingfisher@gmail.com (เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ อช.เขาใหญ่)

Share This Article

Related News

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger Day) 2019
โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาใหญ่

About Author

admin