Friday, Mar. 22, 2019

การศึกษาหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

การศึกษาหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสมิทโซเนียล สหรัฐอเมริกา และสวนสัตว์ Minnesota  ได้ดำเนินการดักจับและติดปลอกคอส่งสัญญาณดาวเทียมกับหมาในเพศเมียจำนวน 2 ตัว ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของหมาใน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนอนุรักษ์ประชากรหมาในและเหยื่อในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตัวที่ 1 ดักจับได้บริเวณศูนย์ฝึกอบรมฯ ส่วนตัวที่ 2 ดักจับได้ที่หอดูสัตว์หนองผักชี

บทความ : การศึกษาหมาใน (Cuon alpinus) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  โดย ขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร

หากพบเห็นฝูงหมาในหรือหมาในตัวดังกล่าว โปรดแจ้งข้อมูลที่ฝ่ายวิชาการ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โทร. 093-3534350 หรือ Email: kornkingfisher@gmail.com (เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ อช.เขาใหญ่)

Share This Article

Related News

พิธีเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปีแห่งมิตรภาพ ไทย – สหรัฐอเมริกา
เอกสารภาพไลเคนเขาใหญ่
โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34 เข้าค่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2561

About Author

admin