Saturday, Sep. 25, 2021

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Written By:

|

2017-03-01

|

Posted In:

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

นายกลิน ทาวน์เซนด์ เดวีส์ พร้อมภริยา

เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการส่วนตัว 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

Share This Article

Related News

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger Day) 2019
โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาใหญ่

About Author

admin