Saturday, Sep. 25, 2021

“หลักไม้สีแดงริมถนน” อช.เขาใหญ่กำลังสำรวจประชากรช้างป่า ในปีงบประมาณ 2559

Written By:

|

2016-02-16

|

Posted In:

“หลักไม้สีแดงริมถนน” อช.เขาใหญ่กำลังสำรวจประชากรช้างป่า ในปีงบประมาณ 2559

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีโครงการศึกษาวิจัยเรื่องประชากรช้างป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โดยศึกษาการพบเห็นช้างป่าและอัตราการย่อยสลายของขี้ช้าง ที่สามารถพบเห็นได้ทั้งในป่าและริมถนนตามจุดที่ทำการศึกษาวิจัย “จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาในเขตอุทยานฯ ทุกท่าน ไม่เคลื่อนย้ายหรือทำลายกองขี้ช้างโดยจุดเด่นจะมีหลักไม้สีแดงและป้ายสีชมพูเขียนหมายเลขกำกับไว้” ดังภาพต่อไปนี้

DSCN4526

DSCN0008

ช้างป่าส่วนใหญ่มักพบเห็นตัวได้ง่ายและชัดเจนบนถนนในเขตอุทยานฯ

S__6930482 S__6930480 S__6930481 S__6930485 DSCN5855

การเก็บข้อมูลวิจัยบริเวณริมถนน

DSCN4382 DSCN4976 DSCN4384 DSCN4875 DSCN5005 DSCN4920

การเก็บข้อมูลวิจัยในป่า

 

Share This Article

Related News

จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 33
จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 32
จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 31

About Author

admin