Thursday, Jul. 18, 2019

แก่งหินเพลิง

Written By:

|

2015-08-02

|

Posted In:

แก่งหินเพลิง

10393542_952149274799358_2770990388808413891_n
แก่งหินเพิง เป็นแก่งหินขนาดใหญ่กลางแม่น้ำใสใหญ่ในเขต อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี แก่งหินเพิงจะสวยงามมากที่สุดในยามน้ำหลาก ราวเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ฤดูฝนจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวแก่งหินเพิง มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำตามแก่งต่างๆ เป็นจำนวนมาก

สำหรับผู้ชื่นชอบความตื่นเต้นเร้าใจ ยังนิยมนำการล่องแก่งแพยางจากแก่งหินเพิงลงมายังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขญ.9 อีกด้วย
แก่งหินเพิง คือ ประจักษ์พยานแห่งอำนาจของสายน้ำที่สรรค์สร้างตกแต่งให้พื้นที่ลานหินกว้าง สุดสายตาเว้าแหว่ง บางแห่งเกิดเป็นหลุมกุมภลักษณ์ บางแห่งเป็นสะพานโค้งและน้ำตกเล็กๆ ความอัศจรรย์นี้เองที่ทำให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่า ธรรมชาติเก็บซ่อนสถานที่อันงดงามนี้ไว้ในผืนป่าเขาใหญ่นานเท่าใดก่อนที่จะมีใครมาค้นพบการกัดกร่อนจากทางน้ำไหลตามรอยแยกรอยแตกบนหิน ทำให้ชั้นหินหักพัง เกิดเป็นหุบและร่องน้ำของแก่งหินเพิงในปัจจุบันหลุมบ่อบนพื้นหินที่พบเห็นกันจนชินตาตามทางน้ำนั้น จะเป็นหลักฐานสะท้อนพลังแห่งสายน้ำและการสร้างสรรค์แห่งธรรมชาติ“กุมภลักษณ์” หรือ “Pot hole” เป็นผลงานแห่ธรรมชาติที่เกิดจากการกัดกร่อนโดยทางน้ำในฤดูน้ำหลาก กระแสน้ำไหลเชี่ยวจะพัดพาเอาตะกอนกรวดทรายมาหมุนวนเซาะหินจนเกิดเป็นหลุม และขัดถูจนมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่า กุมภลักษณ์ หรือ “ลักษณะของหม้อ” ในขณะเดียวกัน กรวดทรายทุกเม็ดที่หมุนวนอยู่ในกุมภลักษณ์ก็มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ โดขนาดของกุมภลักษณ์ขึ้นอยู่กับปริมาณและขนาดของกรวดทรายที่อยู่ในกุมภลักษณ์ และแรงของน้ำซึ่งเปลี่ยนแปลงทุกปี
Untitled-1
“แก่งหินเพิง” สถานที่ล่องแก่งอันลือชื่อแห่งลำน้ำใสใหญ่ มีลักษณะภูมิลักษณ์ที่เกิดจากการกัดกร่อนชั้นหินทรายหนาตามรอยแยกและตามระนาบชั้นหิน (Bedding plane) เกิดเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ขวากลางน้ำทางน้ำที่คับแคบลงส่งผลให้กระแสน้ำปริมาณมากและทรงพลังแห่งฤดูฝนไหลเชี่ยวกรากกัดเซาะหิน
ให้แตกพังสลับกับการไหลเอื่อยเลาะเลี้ยวไปตามเกาะแก่งกลางน้ำในฤดูร้อนอยู่ชั่วนาตาปีแก่งหินเพิงมีลักษณะเป็นชั้นหินทรายเนื้อหยาบขนาดใหญ่การคัดขนาดของเม็ดตะกอนไม่ดี วางตัวในแนวตะวันออก – ตะวันตกมีมุมเท (Dip) น้อยไปทางทิศใต้ ขวางทางน้ำใสใหญ่ที่ไหลจากทางทิศเหนือลงไปทางทิศใต้ ภายในเนื้อหินมีรอยแตกรอยแยกหลายแนว กระแสน้ำแห่งฤดูกาลจะไหลกัดเซาะไปตามรอยแตกแยกให้หินแตกออกเป็นก้อนๆ หรือกัดเซาะเป็นร่องลึกเปลี่ยนแปลงความลาดเทและระดับของท้องน้ำ ทำให้บางช่วงของลำน้ำเกิดเป็นน้ำตกขนาดเล็กงดงาม พลังอันเหลือเฟือแห่งสายน้ำยังพัดพาเอากรวดทรายไปหมุนวนเสียดสี ครูดถูกับพื้นหินแข็งจนเกิดหลุมลึกลงไปในหินเป็นกุมภลักษณ์มากมาย ดังปรากฏให้เห็นทั่วไปบนผิวของเกาะ แก่งและพื้นท้องน้ำในฤดูน้ำน้อย เช่นเดียวกับชั้นเฉียงระดับ (Cross bedding)หลักฐานแสดงทิศทางของกระแสน้ำในอดีตที่จะเผยตัวให้เห็นบนชั้นหินแห่งแก่งหินเพิงที่โด่งดัง
313173131810393542_952149274799358_2770990388808413891_n

Share This Article

Related News

ผาเดียวดาย
น้ำตกเหวนรก
น้ำตกเหวสุวัต

About Author

admin