Saturday, Sep. 25, 2021

ชะนีมือขาว White-handed gibbon

Written By:

|

2015-05-16

|

Posted In:

ชะนีมือขาว White-handed gibbon

ชะนีมือขาว White-handed gibbon: (Hylobates lar) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอันดับวานร (Primates) ชนิดหนึ่ง จัดเป็นลิงไม่มีหางชนิดหนึ่ง จำพวกชะนี (Hylobatidae)มีแขนยาว ขาหลังสั้น นิ้วหัวแม่มือแยกออกจากนิ้วชี้เป็นล่ามลึกลงในฝ่ามือ ทำให้มือมีรูปร่างยาวและแคบใช้ในการกำหรือจับต้นไม้ได้แน่นเหมือนตะขอ ฝ่ามือ ใบหน้าและใบหูมีสีดำ มีขน 2 สี คือ สีน้ำตาลอ่อน และสีดำ โดยสีของขนไม่เกี่ยวกับอายุหรือเพศ ขนบริเวณหลังมือ เท้าและรอบใบหน้ามีสีขาวอันเป็นที่มาของชื่อ
ชะนีมือขาว1ชะนีมือขาว2

Share This Article

Related News

นกเงือกผู้ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์
สปาร์โคลน @Khao Yai National Park
ช้างป่าชนกัน ในอ่างเก็บน้ำสายสร

About Author

admin