Thursday, Jul. 18, 2019

ประกาศกำหนดเวลาเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ประกาศกำหนดเวลาเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

กำหนดเวลาห้ามเข้าไปในอุทยานฯ ในช่วงเวลาระหว่าง 18.00-06.00 น.

 

เพื่อให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าได้อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ป่าและเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวหรือประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

ประกาศไฟร์ย่อ

Share This Article

Related News

ข้อแนะนำในการท่องเที่ยวพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ข้อห้ามในเขตอุทยานแห่งชาติ
จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 33

About Author

admin