Thursday, Jun. 20, 2019

จุดชมวิว กม. 30

Written By:

|

2014-10-13

|

Posted In:

จุดชมวิว กม. 30

แผนที่ประวัติศาสตร์แห่งทิวเขา
จากจุดชมวิว กม. 30 เราสามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนกว้างไกลสุดสายตา แต่ละทิวเทือกล้วนบอกเล่าประวัติศาสตร์แห่งธรรมชาติ ความเป็นมา การก่อกำเนิด

พร้อมซ่อนปริศนาทางธรณีวิทยาไว้รอวันให้มนุษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าค้นหาตำนานแห่งขุนเขาและจุดแรกเริ่มของการก่อกำเนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในปัจจุบัน

หากเดินทางขึ้นสู่เขาใหญ่ตามเส้นทางด้านอำเภอปากช่อง ถนนจะพาเลาะเลียบขึ้นลงไปตามป่าเขาจนถึง กม. 30 จุดชมวิวจุดแรกที่นักท่องเที่ยวมักจะแวะชื่นชมความงามของขุนเขาด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จุดชมวิวกม 30
จากจุดชมวิวมองไปทางทิศเหนือ สามารถชมลักษณะภูมิประเทศ ความสูงต่ำของพื้นที่จริงเปรียบเทียบกับแผนที่ภูมิประเทศ ซึ่งได้จำลองลักษณะภูเขา หุบเขา ทางน้ำ ที่ราบ หรือลักษณะสัณฐานอันเกิดจากหินต่างชนิดและต่างอายุกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างโดยมนุษย์เอาไว้เป็นแผนที่สองมิติแนวเขาที่มองเห็นไกลสุดแนวสายตาเป็นลักษณะหน้าผา มียอดเขาสูงแหลมตั้งชัน บางบริเวณเว้าแหว่ง บางบริเวณเห็นเป็นผาสีน้ำตาลคล้ายถ้ำเป็นแนวของเขาแผงม้า เขาผาแจง เขาวังหินเขาถ้ำดิน ซึ่งเป็นเขาหินปูนยุคเพอร์เมียน (299 -251 ล้านปี) ถัดเข้ามาต่อเนื่องจนถึงบริเวณจุดชมวิวเป็นเทือกเขาหินภูเขาไฟยุคเพอร์โมไทรแอสซิกสามารถมองเห็นลักษณะหน้าผาชันที่เกิดจากแนวรอยเลื่อนปกติ (Normal fault) ตัดผ่านแนวสันเขาและร่องเขา การเคลื่อนที่ลงของหินส่วนที่อยู่บนระนาบรอยเลื่อนจะเปิดให้เห็นเป็นผาสามเหลี่ยม (Triangular facet) ที่ยังพอมองเห็นได้จากระยะไกล แม้ว่าจะมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมหนาแน่น และเมื่อมองลึกเข้าไปตามแนวตีนเขาจะเห็นลักษณะที่ราบน้ำท่วม (Flood plain) ของลำน้ำลำตะคองและลำน้ำสาขา
หน้าผาสามเหลี่ยมบนภูเขาหินภูเขาไฟแนวเขาหินภูเขาไฟที่ถูกทางน้ำกัดเซาะตามธรรมชาติจะเกิดเป็นแนวสันเขาและหุบเขาเมื่อมีรอยเลื่อนปกติตัดผ่าน ส่วนที่อยู่บนระนาบของแนวรอยเลื่อนจะเคลื่อนตัวลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกเปิดให้เห็นหน้าผาสามเหลี่ยมบนส่วนที่อยู่ใต้ระนาบรอยเลื่อนประติมากรรมธรรมชาติบนภูเขาหินปูนภูเขาหินปูนส่วนใหญ่เกิดจากการตกตะกอน
ของสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ในทะเลปะปนกับซากสัตว์ เช่น หอย ปะการัง หินปูนมีความแข็งมากกว่าเล็บมือเล็กน้อย และละลายได้ง่ายในน้ำกรด เมื่อถูกน้ำฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนทำปฏิกิริยากัดกร่อนละลาย เขาหินปูนจึงเกิดเป็นหน้าผาสูงชัน ยอดเขาแหลม ตะปุ่มตะป่ำ หรือเกิดเป็นโพรงถ้ำแหว่งเว้าตามช่องทางที่น้ำแทรกผ่านไปได้
หากเดินทางมาจากฝั่งปราจีนบุรี จุดชมวิวนี้เป็นจุดแวะสุดท้ายก่อนจะลงจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปยังฝั่งอำเภอปากช่อง โดย ณ จุดนี้นักท่องเที่ยวมักนิยมแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนลงจากเขาใหญ่ เนื่องจากจะเห็นวิวข้างหลังยาวออกเป็นเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงาม และในวันที่เงียบสงบ อาจเห็นนกหลายชนิดมาเกาะตามกิ่งไม้ในบริเวณนี้ ซึ่งจะมีช่างภาพมาตั้งกล้องถ่ายภาพนกอยู่บ้างเป็นบางครั้ง
นตื้น
map

Untitled-1

Share This Article

Related News

แก่งหินเพลิง
ผาเดียวดาย
น้ำตกเหวนรก

About Author

admin