Saturday, Sep. 18, 2021

โครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่โรงเรียน โดยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับมูลนิธิฟรีแลนด์

Written By:

|

2014-08-19

|

Posted In:

ประมวลภาพโครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่โรงเรียน โดยฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วม อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับมูลนิธิฟรีแลนด์

 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 3 โรงเรียน

1.โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2  ตำบลวังกระทะ อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

0102

แนะนำวัตถุโครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สู่โรงเรียน และพื้นที่หน่วยพิทักษ์ฯ เพื่อเข้าสู่กิจกรรม

03

การฉายวีดีทัศน์ข้อมูลมรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ /ข้อมูลสัตว์ป่า (จากมูลนิธิฟรีแลนด์)

0405

เกมส์ตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่าและมอบหนังสือให้กับทางโรงเรียน

2.โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ ตำบลวังกระทะ อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา

06 07

แนะนำวัตถุโครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สู่โรงเรียน และพื้นที่หน่วยพิทักษ์ฯ เพื่อเข้าสู่กิจกรรม

08101109

การฉายวีดีทัศน์ข้อมูลมรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ /ข้อมูลสัตว์ป่า (จากมูลนิธิฟรีแลนด์)

และเกมส์ตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า

3.โรงเรียนบ้านเนินหอม  อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

12 13

ฉายวีดีทัศน์มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่  และการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานฯ

14 1516

เกมส์สันทนาการ / บทเพลงธรรมชาติพร้อม ตอบคำถามด้านการอนุรักษ์ฯ

Share This Article

Related News

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563
“วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก” (World Ranger Day) 2019
โครงการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติป่าเขาใหญ่

About Author

admin