Friday, Sep. 24, 2021

บทกลอน พิทักษ์ป่า

บทกลอน พิทักษ์ป่า

พิทักษ์ป่า

              พิทักษ์ป่าเกรียงไกรในป่ากว้าง  อุทิศร่างกายใจไม่ท้อถอย

จากห้วยหนองคลองบึงถึงยอดดอย   ข้านี้คอยพิทักษ์รักษาไพร

      พิทักษ์ป่าข้านี้มีใจมุ่ง             หมายผดุงถิ่นป่าที่อาศัย

แม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากลางป่าไพร  แต่หัวใจมุ่งมั่นมิสั่นคลอน

           ข้าจะรักป่านั้กว่าชีวิต                  ข้าอุทิศกายใจไม่ถอดถอน

ข้าพิทักษ์ป่ามั่นนิรันดร                  ข้าขอนอนเฝ้าป่ากว่าชีพวาย

                                                                ปกครอง  ทองเนื้อแข็ง (ผู้ประพันธ์)

พิทักษ์ป่าเกรียงไกรในป่ากว้าง

Untitled-14

อุทิศร่างกายใจไม่ท้อถอย

Untitled-11

จากห้วยหนองคลองบึงถึงยอดดอย

Untitled-16

ข้านี้คอยพิทักษ์รักษาไพร

Untitled-3

พิทักษ์ป่าข้านี้มีใจมุ่ง

Untitled-1

หมายผดุงถิ่นป่าที่อาศัย

1KCH_8214

แม้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากลางป่าไพร

1KCH_7518

แต่หัวใจมุ่งมั่นมิสั่นคลอน

1KCH_7777

           ข้าจะรักป่านั้กว่าชีวิต

1KCH_7469

ข้าอุทิศกายใจไม่ถอดถอน

1DSC_4776

ข้าพิทักษ์ป่ามั่นนิรันดร

         Untitled-8

 ข้าขอนอนเฝ้าป่ากว่าชีพวาย

Untitled-6

Share This Article

Related News

เอกสารภาพไลเคนเขาใหญ่
จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 33
จดหมายข่าวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ฉบับที่ 32

About Author

admin