เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปีแห่งมิตรภาพ ไทย – สหรัฐอเมริกา (2361 – 2561) Friendship Trail : Celebrating 200 Years of U.S. – Thai Friendship (1818 – 2018)

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปีแห่งมิตรภาพ ไทย – สหรัฐอเมริกา (2361 – 2561) Friendship Trail : Celebrating 200 Years of U.S. – Thai Friendship (1818 – 2018) ตรวจสอบเส้นทาง ตรวจสอบเส้นทาง จุดสื่อความหมายที่ 1 มอสิงโต ป่าดงดิบทึบ ป่าดงดิบโปร่ง ฟื้นป่ามอสิงโตฟื้นตัวโดยกลไกธรรมชาติภายหลังการหยุดเผาทุ่งหญ้าโดยอาศัย ลม สัตว์ป่า รวมไปถึงแมลงเป็นตัวสำคัญในการกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า เมื่อเวลาผ่านไป 30 ปี จึงกลับคืนโครงสร้างป่าแบบธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้มากกว่า 30 … Continue reading เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 200 ปีแห่งมิตรภาพ ไทย – สหรัฐอเมริกา (2361 – 2561) Friendship Trail : Celebrating 200 Years of U.S. – Thai Friendship (1818 – 2018)