Saturday, Sep. 25, 2021

อุตุนิยมวิทยาปี 55

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2555
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.026.015.5ฝน
20.026.011.5จำนวนฝนรวม 52.1 มม.
30.026.514.5มากที่สุดใน 24 ชม. 28.0 มม.
40.026.517.0เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555
50.026.014.5จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.024.013.5ขึ้นไป 6 วัน
70.027.512.5
80.025.011.0อุณหภูมิ
90.025.513.5เฉลี่ยสูงสุด 26.18 องศาเซลเซียส
100.025.013.0เฉลี่ยต่ำสุด 15.10 องศาเซลเซียส
110.025.012.5เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.023.514.02
130.022.014.0 20.64 องศาเซลเซียส
140.024.013.5สูงสุด28.0 วันที่ 18,19 มกราคม 2555
150.027.514.0ต่ำสุด11.0 วันที่ 8 มกราคม 2555
160.027.513.5
170.025.515.5
180.028.017.0
190.328.017.5หมายเหตุ
200.427.018.5
2114.027.518.5
220.027.518.5
230.027.517.5
240.327.516.5
255.027.516.0
264.027.516.0
270.026.014.5
280.025.515.5
290.026.015.5
300.126.016.5
3128.027.016.5
รวม52.1811.5468.0
เฉลี่ย1.6826.1815.10
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.028.514.5ฝน
229.026.016.0จำนวนฝนรวม 31.1 มม.
30.327.515.5มากที่สุดใน 24 ชม. 29.0 มม.
41.027.516.5เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
50.825.517.5จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.027.021.0ขึ้นไป 4 วัน
70.028.016.0
80.029.513.0อุณหภูมิ
90.029.014.5เฉลี่ยสูงสุด 28.50 องศาเซลเซียส
100.028.017.5เฉลี่ยต่ำสุด 15.82 องศาเซลเซียส
110.027.018.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.028.515.02
130.028.515.522.16 องศาเซลเซียส
140.029.014.5สูงสุด 31.0วันที่ 17,26,27 กุมภาพันธ์ 2555
150.030.016.5ต่ำสุด 11.5วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
160.029.516.5
170.031.014.0
180.030.014.5
190.025.516.0หมายเหตุ
200.024.012.0
210.027.011.5
220.030.014.5
230.030.513.0
240.030.015.5
250.030.017.0
260.031.018.0
270.031.019.0
280.029.020.0
29
30
31
รวม31.1798.0443.0
เฉลี่ย1.1128.5015.82
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.029.519.5ฝน
20.729.517.5จำนวนฝนรวม 51.2 มม.
30.030.517.5มากที่สุดใน 24 ชม. 40 มม.
40.029.019.5เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555
50.029.021.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.030.029.0ขึ้นไป 5 วัน
70.029.518.5
80.030.019.0อุณหภูมิ
940.030.020.0เฉลี่ยสูงสุด 29.18 องศาเซลเซียส
1010.029.518.5เฉลี่ยต่ำสุด 17.92 องศาเซลเซียส
110.029.518.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.027.016.52
130.028.016.023.55 องศาเซลเซียส
140.329.017.0สูงสุด 30.5วันที่ 3 มีนาคม 2555
150.028.517.0ต่ำสุด 11.5วันที่ 29 มีนาคม 2555
160.028.518.0
170.028.518.0
180.2128.520.0
190.028.517.5หมายเหตุ
200.029.018.5
210.029.018.0
220.030.014.0
230.030.016.0
240.030.018.0
250.026.517.0
260.028.017.0
270.029.516.5
280.029.016.0
290.029.511.5
300.030.517.0
310.031.018.0
รวม51.2904.5555.5
เฉลี่ย1.6529.1817.92
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2555
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.029.019.0ฝน
20.025.514.5จำนวนฝนรวม 170.7 มม.
30.030.017.5มากที่สุดใน 24 ชม. 40.0 มม.
40.030.519.5เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555
50.729.519.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
610.029.518.0ขึ้นไป 9 วัน
735.029.518.5
832.029.018.5อุณหภูมิ
90.017.516.5เฉลี่ยสูงสุด 29.38 องศาเซลเซียส
1040.029.016.5เฉลี่ยต่ำสุด 19.48 องศาเซลเซียส
110.029.017.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.029.020.02
130.029.519.024.43 องศาเซลเซียส
1418.029.518.0สูงสุด 31.5วันที่ 24 เมษายน 2555
150.030.018.5ต่ำสุด 14.5วันที่ 2 เมษายน 2555
1616.529.521.0
1718.030.023.0
180.030.519.0
190.029.520.0หมายเหตุ
200.030.520.5
210.031.021.5
220.030.521.0
230.030.520.5
240.031.520.5
250.030.521.0
260.030.521.0
270.031.022.0
280.030.021.0
290.530.021.0
300.030.021.5
31
รวม170.7881.5584.5
เฉลี่ย5.6929.3819.48
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.031.521.5ฝน
20.030.522.0จำนวนฝนรวม 349.7 มม.
30.030.521.5มากที่สุดใน 24 ชม. 105.0 มม.
40.030.021.0เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
512.031.521.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
664.027.520.5ขึ้นไป 14 วัน
70.226.020.0
816.028.521.0อุณหภูมิ
90.027.518.5เฉลี่ยสูงสุด 28.48 องศาเซลเซียส
100.028.021.0เฉลี่ยต่ำสุด 20.63 องศาเซลเซียส
110.028.021.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.029.521.52
130.029.021.524.56 องศาเซลเซียส
140.030.520.0สูงสุด 31.5วันที่ 1,27 พฤษภาคม 2555
1515.031.020.0ต่ำสุด 18.5วันที่ 9 พฤษภาคม 2555
169.030.020.0
170.030.019.0
180.028.522.5
1919.028.020.5หมายเหตุ
200.027.520.0
210.027.521.0
220.028.521.0
2314.028.020.5
24105.023.019.0
250.028.021.0
2632.028.020.5
279.031.520.5
2827.026.020.5
2927.026.020.5
300.526.021.0
310.027.020.0
รวม349.7883.0639.5
เฉลี่ย11.2828.4820.63
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
1ฝน
224.029.520.0จำนวนฝนรวม 126.8 มม.
30.027.521.0มากที่สุดใน 24 ชม. 30.0 มม.
430.027.523.0เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555
50.927.020.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.025.020.5ขึ้นไป 16 วัน
70.027.520.5
80.128.021.0อุณหภูมิ
90.825.020.5เฉลี่ยสูงสุด 26.00 องศาเซลเซียส
100.425.520.0เฉลี่ยต่ำสุด 20.10 องศาเซลเซียส
1125.025.021.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.025.020.52
130.725.020.523.05 องศาเซลเซียส
140.026.519.5สูงสุด 29.5วันที่ 2 มิถุนายน 2555
150.826.519.0ต่ำสุด 18.0วันที่ 28 มิถุนายน 2555
160.022.020.0
1714.026.520.0
1810.026.520.0
190.024.019.5หมายเหตุ
200.024.520.0
2118.025.520.0
220.026.019.5
230.026.020.0
240.227.020.0
250.525.520.5
260.026.519.5
270.625.019.5
280.025.518.0
290.827.020.5
300.026.019.0
31
รวม126.8754.0583.0
เฉลี่ย4.3726.0020.10
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.024.020.0ฝน
20.525.020.0จำนวนฝนรวม 177.7 มม.
340.027.019.5มากที่สุดใน 24 ชม. 40 มม.
40.427.020.0เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
50.527.020.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
620.027.020.0ขึ้นไป 17 วัน
70.025.519.5
820.027.020.0อุณหภูมิ
90.527.019.5เฉลี่ยสูงสุด 26.29 องศาเซลเซียส
100.027.520.0เฉลี่ยต่ำสุด 19.51 องศาเซลเซียส
110.028.519.5เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.028.520.52
130.227.020.022.90 องศาเซลเซียส
140.927.020.0สูงสุด 28.5วันที่11,12กรกฎาคม 2555
1520.026.018.0ต่ำสุด18.0 วันที่ 15,29,30 กรกฎาคม 2555
160.727.519.0
170.027.519.5
180.427.520.0
190.025.520.0หมายเหตุ
200.024.518.5
210.027.520.0
220.027.519.0
230.027.020.0
240.025.520.0
250.625.519.5
2625.023.019.5
2713.025.018.0
2820.024.519.5
2915.025.518.0
300.025.018.0
310.025.520.0
รวม177.7815.0605.0
เฉลี่ย5.7326.2919.51
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.025.520.0ฝน
20.026.520.0จำนวนฝนรวม 240.1 มม.
30.025.020.0มากที่สุดใน 24 ชม. 46.0 มม.
40.024.019.5เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555
50.726.020.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.027.520.0ขึ้นไป 18 วัน
70.024.519.5
80.224.519.5อุณหภูมิ
912.023.018.5เฉลี่ยสูงสุด 25.85 องศาเซลเซียส
100.022.519.0เฉลี่ยต่ำสุด 19.47 องศาเซลเซียส
110.025.019.5เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.225.519.52
130.025.518.522.66 องศาเซลเซียส
140.825.018.5สูงสุด 28.0วันที่ 21,22,23,25 สิงหาคม 55
150.925.019.0ต่ำสุด 18.5วันที่9,13,14,16,20 สิงหาคม 55
1613.026.018.5
170.527.019.5
1835.026.020.5
1914.026.519.0หมายเหตุ
200.526.518.5
210.028.019.5
220.028.020.0
2325.028.019.5
240.026.519.0
2546.028.020.5
260.826.520.0
2743.025.020.0
2816.026.519.5
2931.025.519.5
300.525.520.0
310.027.019.0
รวม240.1801.5603.5
เฉลี่ย7.7525.8519.47
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2555
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.023.019.0ฝน
20.625.019.5จำนวนฝนรวม 348.9 มม.
30.025.519.0มากที่สุดใน 24 ชม. 45.0 มม.
40.525.021.0เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555
523.027.020.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
621.027.018.5ขึ้นไป 21 วัน
728.023.020.0
80.025.019.0อุณหภูมิ
90.027.020.0เฉลี่ยสูงสุด 26.40 องศาเซลเซียส
1045.027.017.5เฉลี่ยต่ำสุด 19.42 องศาเซลเซียส
110.728.017.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
1221.027.020.02
130.028.519.022.91 องศาเซลเซียส
1427.027.019.5สูงสุด 28.5 วันที่13กันยายน 2555
1518.027.518.5ต่ำสุด17.0 วันที่11กันยายน 2555
1631.026.519.5
170.026.519.5
180.626.519.5
1910.026.520.0หมายเหตุ
200.926.520.5
210.627.019.0
2215.026.020.5
2317.025.520.0
2412.027.522.5
250.027.520.0
2640.028.017.5
2712.028.018.0
2825.026.520.0
290.025.019.5
300.026.019.0
31
รวม348.9792.0582.5
เฉลี่ย11.6326.4019.42
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.027.017.5ฝน
20.027.518.5จำนวนฝนรวม 109.3 มม.
335.028.020.5มากที่สุดใน 24 ชม. 35.0 มม.
40.028.020.0เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555
50.028.020.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.927.020.0ขึ้นไป 7 วัน
727.024.518.0
818.023.518.0อุณหภูมิ
910.023.519.5เฉลี่ยสูงสุด 28.11 องศาเซลเซียส
100.025.519.5เฉลี่ยต่ำสุด 18.50 องศาเซลเซียส
110.027.517.5เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.027.017.52
130.028.017.023.25 องศาเซลเซียส
140.028.017.0สูงสุด29.0วันที่ 29,30 ตุลาคม 55
150.428.017.5ต่ำสุด 16.0 วันที่ 17,28ตุลาคม 55
160.028.017.5
170.026.516.0
180.027.517.0
190.027.015.0หมายเหตุ
200.027.516.5
210.028.017.5
220.028.017.5
230.028.017.5
2418.026.519.5
250.027.017.5
260.027.017.5
270.028.016.5
280.027.016.0
290.029.018.5
300.029.017.5
310.028.519.5
รวม109.3843.5555.0
เฉลี่ย3.6428.1118.50
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
135.0925.017.020.022.5ฝน
232.0124.515.020.019.0จำนวนฝนรวม 136.2 มม.
30.025.515.518.017.5มากที่สุดใน 24 ชม. 35.09 มม.
40.028.016.020.520.0เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
50.028.515.519.018.5จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.029.017.522.521.5ขึ้นไป 10 วัน
70.028.517.521.521.0
80.028.517.521.521.0อุณหภูมิ
90.028.518.021.021.0เฉลี่ยสูงสุด 27.26 องศาเซลเซียส
100.028.518.021.020.5เฉลี่ยต่ำสุด 17.41 องศาเซลเซียส
110.929.518.521.020.5เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
1211.029.018.521.521.02
130.027.518.521.521.022.33 องศาเซลเซียส
140.026.017.522.521.0สูงสุด 29.5 วันที่ 11 พฤศจิกายน 55
150.027.018.020.523.5ต่ำสุด 15.0 วันที่ 2 พฤศจิกายน 55
160.527.517.522.020.0
170.026.520.022.021.0
180.025.517.523.020.5
190.026.518.023.021.5หมายเหตุ
200.024.517.520.020.0
210.026.517.522.022.0
220.227.517.020.020.0
230.027.517.020.020.0
2419.029.019.021.021.0
2520.026.519.021.521.5
2617.026.517.519.020.0
270.027.517.021.020.5
280.528.017.019.519.5
290.027.517.020.020.5
300.027.517.021.521.0
31
รวม136.2818.0524.0627.5618.5
เฉลี่ย4.5427.2617.4620.9120.61
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.028.517.0ฝน
20.027.016.5จำนวนฝนรวม 10.0 มม.
30.028.516.0มากที่สุดใน 24 ชม. 10.0 มม.
40.027.516.5เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555
50.028.517.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.027.516.5ขึ้นไป 1 วัน
70.026.515.0
80.027.515.0อุณหภูมิ
910.026.017.0เฉลี่ยสูงสุด 26.87 องศาเซลเซียส
100.026.517.0เฉลี่ยต่ำสุด 15.25 องศาเซลเซียส
110.026.016.5เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.026.016.02
130.026.015.520.81 องศาเซลเซียส
140.026.014.5สูงสุด 29.0วันที่ 22 ธันวาคม 2555
150.027.015.5ต่ำสุด 12.0 วันที่ 31 ธันวาคม 2555
160.027.016.5
170.027.515.5
180.028.515.0
190.028.515.5หมายเหตุ
200.027.014.5
210.027.513.5
220.029.014.5
230.027.516.5
240.025.012.5
250.022.013.5
260.024.014.5
270.026.015.0
280.027.514.0
290.026.014.0
300.028.014.5
310.027.012.0
รวม10.0833.0473.0
เฉลี่ย0.3226.8715.25