Saturday, Sep. 18, 2021

อุตุนิยมวิทยาปี 57

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557    
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.026.510.012.512.5ฝน
20.026.58.012.011.5จำนวนฝนรวม - มม.
30.026.58.512.511.5มากที่สุดใน 24 ชม. - มม.
40.026.510.512.511.0เมื่อวันที่ - มกราคม 2557
50.026.511.512.511.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.029.010.515.515.0ขึ้นไป - วัน
70.029.013.015.515.5
80.029.013.016.515.5อุณหภูมิ
90.029.013.016.515.5เฉลี่ยสูงสุด 25.94 องศาเซลเซียส
100.028.513.016.516.0เฉลี่ยต่ำสุด 10.48 องศาเซลเซียส
110.028.513.016.516.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.028.513.016.516.02
130.028.512.017.015.519 องศาเซลเซียส
140.028.511.014.012.5สูงสุด 29วันที่ 7 มกราคม 2557
150.028.59.014.012.5ต่ำสุด 5 วันที่ 16 มกราคม 2557
160.021.05.08.58.0
170.021.07.012.011.0
180.025.012.016.013.0
190.022.013.015.013.0หมายเหตุ
200.023.014.013.013.0
210.023.017.013.012.0
220.023.010.011.511.0
230.023.09.511.510.0
240.023.05.010.010.0
250.024.06.09.59.5
260.026.08.010.59.0
270.026.09.012.510.5
280.026.010.012.512.5
290.027.010.513.512.5
300.027.010.513.512.5
310.024.510.012.512.5
รวม0.0804.0325.5415.5387.5
เฉลี่ย0.0025.9410.4813.412.5
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.027.510.014.013.0ฝน
20.028.011.015.515.0จำนวนฝนรวม - มม.
30.028.012.515.515.0มากที่สุดใน 24 ชม. - มม.
40.030.013.028.018.0เมื่อวันที่ - มกราคม 2557
50.030.013.028.018.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.030.017.020.019.5ขึ้นไป - วัน
70.030.016.521.020.0
80.030.018.020.019.0อุณหภูมิ
90.030.017.019.018.5เฉลี่ยสูงสุด 29.75องศาเซลเซียส
100.029.510.514.514.0เฉลี่ยต่ำสุด 15.29 องศาเซลเซียส
110.030.013.016.516.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.030.016.016.516.02
130.030.015.019.519.023 องศาเซลเซียส
140.030.017.019.018.5สูงสุด 30 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
150.030.016.520.520.0ต่ำสุด 10 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
160.030.016.521.020.0
170.030.019.521.020.0
180.030.019.021.020.0
190.030.017.520.020.0หมายเหตุ
200.030.013.015.013.5
210.030.013.515.515.0
220.030.013.016.516.0
230.030.014.518.518.0
240.030.017.020.520.0
250.030.018.021.020.0
260.030.016.018.518.5
270.030.017.020.020.0
280.030.017.520.020.0
29
30
31
รวม0.0833.0428.0536.0500.5
เฉลี่ย0.0029.7515.2919.117.9
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557
วันที่ฝนระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.030.017.520.520.0ฝน
20.030.016.521.020.0จำนวนฝนรวม 99.8 มม.
30.030.016.521.520.0มากที่สุดใน 24 ชม. 75.0 มม.
40.030.016.521.520.0เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557
50.030.015.521.520.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.030.015.021.519.5ขึ้นไป 5 วัน
70.030.518.521.020.0
80.030.518.521.521.0อุณหภูมิ
90.030.518.521.521.0เฉลี่ยสูงสุด 30.27 องศาเซลเซียส
100.030.517.521.521.0เฉลี่ยต่ำสุด 18.26 องศาเซลเซียส
110.030.518.521.020.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.030.518.523.021.52
130.030.517.523.021.5 24.27 องศาเซลเซียส
140.031.017.521.521.0สูงสุด 31.0 วันที่ 14 มีนาคม 2557
150.029.018.021.020.5 ต่ำสุด 15.0วันที่ 6 มีนาคม 2557
160.030.018.021.020.0
1710.930.018.521.020.5
180.730.019.021.020.5
190.030.018.522.521.5หมายเหตุ
200.030.020.522.521.5
2175.030.024.021.520.5
220.030.517.522.520.5
230.030.518.522.520.0
240.030.518.022.520.0
250.230.518.022.020.0
260.030.516.022.022.0
2713.030.520.023.522.5
280.030.521.024.522.0
290.030.520.023.022.0
300.030.519.022.521.5
310.030.519.022.021.5
รวม99.8938.5566.0679.0643.5
เฉลี่ย3.2230.2718.2621.920.8
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.030.520.023.021.0ฝน
20.030.520.023.520.5จำนวนฝนรวม 108.8 มม.
30.031.521.023.520.5มากที่สุดใน 24 ชม. 45 มม.
40.031.521.023.520.5เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557
519.030.021.023.020.5จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.030.519.022.021.0ขึ้นไป 9 วัน
70.031.520.522.521.5
80.031.520.523.022.0อุณหภูมิ
90.031.520.522.521.0เฉลี่ยสูงสุด 30.75 องศาเซลเซียส
100.031.520.520.521.0เฉลี่ยต่ำสุด 20.5 องศาเซลเซียส
110.031.520.522.522.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.030.021.022.022.02
1345.030.021.022.022.0 25.62 องศาเซลเซียส
1419.030.018.522.522.0สูงสุด 31.5 วันที่ เมษายน 2557
150.530.020.022.522.5ต่ำสุด 18.5 วันที่14 เมษายน 2557
160.430.020.022.522.5
170.830.020.023.522.5
180.430.020.523.522.5
190.530.020.024.522.5หมายเหตุ
200.029.521.024.022.0
210.030.020.524.021.0
220.031.020.024.022.0
230.031.021.524.022.5
240.031.022.525.023.0
2512.031.022.525.023.5
2611.031.020.024.020.5
270.031.520.024.021.5
280.231.521.025.523.0
290.031.520.523.022.0
300.031.520.024.523.0
รวม108.8922.5615.0699.5654.0
เฉลี่ย3.630.7520.5023.321.8
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.0ฝน
20.0จำนวนฝนรวม มม.
30.0มากที่สุดใน 24 ชม. มม.
40.0เมื่อวันที่ มกราคม 2557
50.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.0ขึ้นไป วัน
70.0
80.0อุณหภูมิ
90.0เฉลี่ยสูงสุด องศาเซลเซียส
100.0เฉลี่ยต่ำสุด องศาเซลเซียส
110.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.02
130.0 องศาเซลเซียส
140.0สูงสุด วันที่ พฤษภาคม 2557
150.0ต่ำสุด วันที่ พฤษภาคม 2557
160.0
170.0
180.0
190.0หมายเหตุ
200.0
210.0
220.0
230.0
240.0
2512.0
2611.0
270.0
280.9
290.0
300.0
3125.0
รวม
เฉลี่ย