Saturday, Sep. 18, 2021

อุตุนิยมวิทยาปี 56

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2556
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.024.012.0ฝน
20.024.512.0จำนวนฝนรวม 48.9 มม.
30.027.012.0มากที่สุดใน 24 ชม. 25.0 มม.
40.027.012.5เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556
50.021.510.5จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.026.511.0ขึ้นไป 4 วัน
70.026.511.5
80.027.012.0อุณหภูมิ
90.028.012.5เฉลี่ยสูงสุด 26.01องศาเซลเซียส
100.028.513.0เฉลี่ยต่ำสุด 13.17 องศาเซลเซียส
110.029.013.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.027.014.02
130.027.014.019.59 องศาเซลเซียส
140.028.011.5สูงสุด 29.5วันที่ 25 มกราคม 2556
150.026.511.0ต่ำสุด9.5วันที่ 20มกราคม 2556
160.026.512.0
170.026.513.0
180.025.015.5
190.024.012.0หมายเหตุ
200.024.09.5
210.027.011.5
220.028.513.0
230.028.013.5
240.028.013.0
2512.029.514.5
2611.026.518.5
270.026.517.5
280.921.015.0
290.021.015.5
300.022.515.5
3125.024.016.5
รวม48.9806.5408.5
เฉลี่ย1.5726.0113.17
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.025.014.516.516.5ฝน
20.027.015.514.013.5จำนวนฝนรวม 0.5 มม.
30.024.016.519.017.5มากที่สุดใน 24 ชม. 0.5 มม.
40.025.016.016.017.0เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
50.029.515.016.516.5จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.029.015.520.020.0ขึ้นไป 1 วัน
70.030.018.521.021.0
80.028.518.021.020.5อุณหภูมิ
90.029.519.521.521.5เฉลี่ยสูงสุด28.12 องศาเซลเซียส
100.025.019.021.020.0เฉลี่ยต่ำสุด16.32 องศาเซลเซียส
110.027.515.018.017.5เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.029.014.017.517.02
130.029.014.018.517.022.22 องศาเซลเซียส
140.026.513.014.514.0สูงสุด 31.5 วันที่ 27,28กุมภาพันธ์ 2556
150.030.513.019.519.0ต่ำสุด13.0 วันที่14,15,16 กุมภาพันธ์ 2556
160.028.513.019.019.0
170.028.516.018.518.0
180.029.017.019.021.0
190.030.017.522.021.5หมายเหตุ
200.530.019.521.020.5
210.028.521.519.519.5
220.028.015.519.517.0
230.025.515.0ึ17.015.5
240.024.515.016.515.5
250.027.518.020.019.0
260.029.515.520.019.0
270.031.516.522.020.5
280.031.520.523.522.5
29
30
31
รวม0.5787.5457.5515.0517.0
เฉลี่ย0.0128.1216.3218.3918.46
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.029.520.5ฝน
20.030.018.5จำนวนฝนรวม 74.8 มม.
335.030.018.5มากที่สุดใน 24 ชม. 35.0 มม.
425.026.016.0เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556
50.025.515.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.023.014.5ขึ้นไป 6 วัน
70.026.514.0
80.029.014.0อุณหภูมิ
90.029.517.5เฉลี่ยสูงสุด 29.08 องศาเซลเซียส
100.028.019.5เฉลี่ยต่ำสุด 18.09 องศาเซลเซียส
110.028.019.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.029.020.02
130.228.519.023.58 องศาเซลเซียส
140.528.019.0สูงสุด 32.5 วันที่ 25 มีนาคม 2556
150.129.517.0ต่ำสุด 14.0 วันที่ 7,8 มีนาคม 2556
1614.027.018.0
170.028.019.5
180.029.020.0
190.028.520.0หมายเหตุ
200.030.019.5
210.029.019.5
220.028.019.5
230.030.518.5
240.030.519.5
250.032.519.0
260.031.018.5
270.031.517.0
280.031.517.5
290.031.517.5
300.031.517.0
310.031.518.5
รวม74.8901.5561.0
เฉลี่ย2.4129.0818.09
ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2556
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.031.517.5ฝน
20.031.518.0จำนวนฝนรวม 146.3 มม.
30.032.021.1มากที่สุดใน 24 ชม. 50.0 มม.
40.032.021.0เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
50.032.021.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.032.019.5ขึ้นไป 7 วัน
70.033.020.5
80.031.516.5อุณหภูมิ
90.030.017.5เฉลี่ยสูงสุด 30.13 องศาเซลเซียส
100.033.515.5เฉลี่ยต่ำสุด 19.43 องศาเซลเซียส
1113.032.520.5เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.029.019.52
130.027.518.524.78 องศาเซลเซียส
1435.030.020.0สูงสุด 33.5 วันที่ 10 เมษายน 2556
150.030.017.5ต่ำสุด 17.0 วันที่ 23 เมษายน 2556
1621.028.020.0
1727.027.020.0
180.025.517.5
190.028.520.0หมายเหตุ
200.030.020.0
210.031.521.0
220.131.021.5
2350.031.517.0
240.228.018.5
250.028.018.5
260.029.521.0
270.029.021.5
280.029.020.5
290.030.021.0
300.029.521.0
31
รวม146.3904.0583.1
เฉลี่ย4.8430.1319.43
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.030.020.0ฝน
20.030.520.0จำนวนฝนรวม 155.4 มม.
30.031.021.5มากที่สุดใน 24 ชม. 75.0 มม.
40.031.021.0เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2556
50.028.518.5จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.030.520.0ขึ้นไป 6 วัน
70.030.521.0
80.030.021.0อุณหภูมิ
90.030.521.0เฉลี่ยสูงสุด 29.04 องศาเซลเซียส
100.030.521.0เฉลี่ยต่ำสุด 20.41 องศาเซลเซียส
110.031.022.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.031.022.02
130.031.021.524.72 องศาเซลเซียส
140.031.522.0สูงสุด 32.0 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556
150.031.022.0ต่ำสุด 18.5 วันที่ 5 พฤษภาคม 2556
160.032.022.0
170.031.522.5
180.431.022.5
190.029.020.5หมายเหตุ
2015.029.020.5
2118.029.021.0
220.029.020.5
2312.028.521.5
2475.029.021.0
250.029.020.5
260.027.521.5
270.028.020.0
280.029.521.5
290.030.021.5
300.030.021.5
3135.0
รวม155.4900.5633.0
เฉลี่ย5.0129.0420.41
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
135.028.018.0ฝน
20.728.019.0จำนวนฝนรวม 309.0 มม.
30.027.019.0มากที่สุดใน 24 ชม. 48.0 มม.
40.028.517.5เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556
518.028.020.5จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.026.019.0ขึ้นไป 17 วัน
70.028.020.5
80.028.520.5อุณหภูมิ
90.028.520.5เฉลี่ยสูงสุด 26.70 องศาเซลเซียส
100.128.520.5เฉลี่ยต่ำสุด 20.06 องศาเซลเซียส
1148.028.521.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
1225.028.020.52
1324.025.020.023.38 องศาเซลเซียส
1425.025.020.0สูงสุด 29.0 วันที่ 17 มิถุนายน 2556
150.026.020.0ต่ำสุด 18.0 วันที่ 1 มิถุนายน 2556
160.026.020.0
170.529.020.5
1837.028.520.5
1926.025.521.0หมายเหตุ
2014.025.520.0
210.226.521.0
2213.025.520.5
2317.026.020.0
2425.024.520.0
250.525.021.0
260.025.021.0
270.025.520.5
280.024.520.0
290.025.020.0
300.027.519.5
31
รวม309.0801.0602.0
เฉลี่ย10.3026.7020.06
รายงานอุตุนิยมวิทยา สำหรับสถานีอุตุนิยมวิทยา (มอสิงโต) จังหวัดนครราชสีมา
ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.028.519.5ฝน
20.028.520.5จำนวนฝนรวม 338.0 มม.
313.028.520.0มากที่สุดใน 24 ชม. 45.0 มม.
40.028.519.5เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556
50.027.020.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
626.026.520.5ขึ้นไป 21 วัน
70.226.020.5
830.027.020.0อุณหภูมิ
926.024.019.5เฉลี่ยสูงสุด 25.35 องศาเซลเซียส
100.422.519.0เฉลี่ยต่ำสุด 19.77 องศาเซลเซียส
1112.023.519.0เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.022.019.02
130.023.020.022.56 องศาเซลเซียส
1442.025.020.0สูงสุด 28.5 วันที่ 1,2,3,4 กรกฎาคม 2556
1538.026.020.0ต่ำสุด19.0 วันที่ 10,11,12,17,18,19,25
160.327.020.0
170.025.019.0
180.025.019.0
190.027.019.0หมายเหตุ
2010.025.020.0
210.025.519.5
2213.026.520.5
2345.026.520.0
2413.025.020.0
250.222.019.0
260.624.020.5
270.524.520.0
2818.026.020.5
2930.224.020.0
300.624.519.5
3119.022.019.5
รวม338.0786.0613.0
เฉลี่ย10.9025.3519.77
ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
124.021.020.0ฝน
220.026.019.5จำนวนฝนรวม 266.4 มม.
340.026.020.0มากที่สุดใน 24 ชม. 48.0 มม.
411.026.519.5เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
50.025.520.5จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.026.020.5ขึ้นไป 17 วัน
721.026.020.5
820.528.919.5อุณหภูมิ
915.026.520.5เฉลี่ยสูงสุด 26.02 องศาเซลเซียส
100.026.020.5เฉลี่ยต่ำสุด 19.83 องศาเซลเซียส
1119.027.520.5เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.027.019.02
1348.027.019.022.92 องศาเซลเซียส
140.528.020.0สูงสุด 28.9 วันที่ 8 สิงหาคม 2556
150.425.520.5ต่ำสุด 19.0วันที่12,13,23,24,25 ส.ค. 56
1610.025.520.0
170.025.519.5
180.025.520.0
190.025.520.0หมายเหตุ
200.525.520.0
210.026.019.5
2216.025.019.5
230.525.019.0
240.024.019.0
2519.024.519.0
260.025.520.0
270.027.520.5
280.027.520.0
290.027.520.0
300.725.519.5
310.328.019.5
รวม266.4806.9615.0
เฉลี่ย8.2326.0219.83
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2556
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.026.020.5ฝน
20.028.020.5จำนวนฝนรวม 400.5 มม.
30.027.524.0มากที่สุดใน 24 ชม. 105 มม.
40.028.024.0เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556
50.527.523.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.028.519.0ขึ้นไป 22 วัน
70.728.019.5
80.727.019.0อุณหภูมิ
90.527.018.0เฉลี่ยสูงสุด 26.74 องศาเซลเซียส
100.626.018.0เฉลี่ยต่ำสุด 20.12 องศาเซลเซียส
1111.026.019.5เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
1217.027.019.52
1327.028.020.523.43 องศาเซลเซียส
140.521.520.5สูงสุด 28.5 วันที่ 6 กันยายน 2556
1533.027.520.5ต่ำสุด 18.0 วันที่ 9,10 กันายน 2556
1619.022.519.5
1713.028.020.0
180.027.519.5
19105.027.520.0หมายเหตุ
2045.027.519.0ฝนตกเกิน 105 มิลลิเมตร (ตกทั้งวัน)
2130.027.020.0เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2556
220.327.519.5
2313.027.020.0
240.926.019.5
2526.026.020.5
2630.026.020.0
2726.026.020.0
280.026.019.0
290.826.019.5
300.026.020.0
31
รวม400.5800.0602.0
เฉลี่ย14.3726.7420.12
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.026.019.0ฝน
20.027.019.0จำนวนฝนรวม 271.7 มม.
355.027.019.5มากที่สุดใน 24 ชม. 75.0 มม.
40.027.019.5เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556
50.027.019.5จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
690.027.020.0ขึ้นไป 6 วัน
70.827.018.5
80.027.018.5อุณหภูมิ
90.027.017.5เฉลี่ยสูงสุด 27.56 องศาเซลเซียส
100.027.017.0เฉลี่ยต่ำสุด 17.97 องศาเซลเซียส
110.027.017.5เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.027.018.52
130.027.017.023.0 องศาเซลเซียส
140.027.519.0สูงสุด 28.0 วันที่ 15 ตุลาคม 2556
150.928.919.0ต่ำสุด 17.0 วันที่ 13 ตุลาคม 2556
1650.028.020.0
170.028.019.0
1875.028.019.0
190.028.019.0หมายเหตุ
200.028.019.0
210.028.019.0
220.028.018.0
230.028.018.0
240.028.018.0
250.028.017.0
260.028.017.0
270.028.015.0
280.028.015.0
290.028.015.0
300.028.015.0
310.028.015.0
รวม271.7854.4557.0
เฉลี่ย8.7627.5617.97
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.028.019.5ฝน
20.028.016.5จำนวนฝนรวม 109.8 มม.
30.028.016.5มากที่สุดใน 24 ชม. 66.0 มม.
40.028.016.5เมื่อวันที่ 24
50.028.016.5จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.828.016.5ขึ้นไป 5 วัน
722.028.016.5
80.028.018.5อุณหภูมิ
90.028.018.5เฉลี่ยสูงสุด 28.0องศาเซลเซียส
100.028.019.5เฉลี่ยต่ำสุด 17.2 องศาเซลเซียส
110.028.019.5เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
1211.028.015.52
130.028.015.523 องศาเซลเซียส
140.028.018.0สูงสุด 28.0 วันที่ 1-30 พฤษจิกายน 2556
1510.028.018.0ต่ำสุด 14.0 วันที่ 30 พฤษจิกายน 2556
160.028.016.5
170.028.017.0
180.028.017.5
190.028.016.5หมายเหตุ
200.028.016.0
210.028.016.0
220.028.016.0
230.028.018.0
2466.028.019.5
250.028.017.0
260.028.019.0
270.028.020.0
280.028.017.0
290.028.015.0
300.028.014.0
31
รวม109.8840.0516.5
เฉลี่ย3.6628.0017.22
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556
วันที่ฝนอุณหภูมิระเหยหมายเหตุสรุปค่าประจำเดือน
มม.สูงสุดต่ำสุดตุ้มแห้งตุ้มเปียกประจำวัน
12345678
10.028.015.0ฝน
20.028.013.0จำนวนฝนรวม มม.
30.028.013.0มากที่สุดใน 24 ชม. มม.
40.028.013.0เมื่อวันที่
50.028.012.0จำนวนวันที่มีฝนตกตั้งแต่ 0.1 มม.
60.028.013.5ขึ้นไป วัน
70.028.012.0
80.028.011.0อุณหภูมิ
90.028.011.0เฉลี่ยสูงสุด 27.96องศาเซลเซียส
100.028.012.0เฉลี่ยต่ำสุด 10.42 องศาเซลเซียส
110.028.011.5เฉลี่ย = (สูงสุด+ต่ำสุด)
120.028.012.52
130.028.012.520 องศาเซลเซียส
140.028.013.0สูงสุด 28.0 วันที่ 1-16 ธันวาคม 2556
150.028.013.5ต่ำสุด 0.6 วันที่ 26 ธันวาคม 2556
160.028.014.0
170.026.011.5
180.026.09.5
190.026.08.0หมายเหตุ
200.026.08.0
210.026.08.0
220.026.09.5
230.026.010.0
240.026.09.0
250.026.00.7
260.026.00.6
270.026.09.5
280.026.09.5
290.026.09.5
300.026.59.5
310.026.510.0
รวม0.0839.0325.3
เฉลี่ย0.0027.0610.49