Monday, Jul. 26, 2021

งานวิจัยเผยแพร่

ลำดับรายชื่อหรือหัวข้องานวิจัยเผยแพร่ผู้วิจัยประเภทปีที่หมายเหตุ
1A preliminary list of the birds of Khao Yai National ParkDickinsonjournal1963
2NOTES ON THE BUTTTERIREEVESunknow1963
3Some Additions and Corrections to the Preliminary List of the Birds of Khao Yai National ParkDickinsonjournal1964
4A further contribution on the birds of Khao Yai National ParkDickinsonjournal1967
5Vegetation of Khao Yai National ParkSmitinand, T. journal1968
6Territorial Behavior in the Common White-handed Gibbon, Hylobates lar(Linn.),Ellefson, J.O.thesis1968
7Some bionomics of the birds of Khao Yai National Park, ThailandMcClure, H.E.journal1974
8Seasonal variation in the feeding ecology of the white-handed gibbons (Hylobates lar) in Khao Yai National Park, ThailandBartlett, T. O. journal1977
9พันธุ์ไม้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เต็ม สมิตินันท์text book1977
10Habitat Relations of the Sambar (Cervus unicolor) in Khao-Yai National Park, ThailandNgampongsai, Cthesis1977
11The Siamang and the Gibbon in the Malay PeninsulaChivers, D.J.journal1978
12Conservation of the Pileated Gibbon in ThailandBrockelman, W. report1979
13A NEW NEMATODE, MAMMANIDULA SIAMENSIS N. SP., FROM THE MAMMARY GLAND OF TUPAIA GLIS AND RATTUS SURIFER OF THAILANDOHBAYASHl,Mjournal1983
14Social development of young gibbons (Hylobates lar) in Khao Yai National Park, ThailandTreesucon U.thesis1984
15Elephant conservation and protected area managementDominguez,Jreport1986
16Evaluation of land use change, its changes and impacts on Khao Yai National ParkWatcharakitti, Sบทความ1987
17The comparative study of some characteristics of nests and nest sites of four hornbill species (Aves : Bucerotidae) at Khao Yai National Park. BangkokLiewviriyakit, R.thesis1989
18Roles and activities of fungi associated with agarwood and kritsana tree in ThailandChalermpongsejournal1990
19The hydrological role of Khao Yai National ParkNipon Tangthamjournal1990
20Sighting of a clouded leopard (Neofelis nebulosa) in a troop of pigtail macaques (Macaca nemestrina) in Khao Yai National Park, ThailandDavies, R.G.journal1990
21Selection and treatment of food plants by white-handed gibbons (Hylobates lar) in Khao Yai National Park, ThailandWhittington, Cjournal1991
22การศึกษาขีดความสามารถทางจิตวิทยาในการรองรับการใช้ประโยชน์ ด้านนันทนาการบริเวณนํ้าตกเหวสุวัต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คมกริช ด้วงเงินthesis1991
23Current status and distribution of Hornbill and Their Habitat status inThailandPoonswad, P.journal1993
24Estimation of density of gibbon groups by use of lound songsBrockelman, W. journal1993
25Taxomomy of broad-winged damselflies (calopterygidae : odonata) in Khao Yai National ParkDivasiri, Sthesis1993โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
26Plant Community of Khao Yai National Park. In Manual to the Conservation of Asian Hornbills. Edited by P. Poonswad and A.C. KempKutintara, U. thesis1993โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
27Ranges of males of the great hornbill Buceros bicornis, brown hornbill Ptilolaemus tickelli and wreathed hornbill Rhyticeros undulatus in Khao Yai National Park, ThailandPoonswad, P.journal1994โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
28ลักษณะของเชื้อเพลิงในป่าเบญจพรรณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ศิริ อัคคะอัครreview1994
29Nest site characteristics of four sympatric species of hornbills in Khao Yai National Park, ThailandPoonswad, P.journal1995
30Predation on barkingdeer by reticulated python and dholes inKhao Yai National ParkNettelbeck, A. R. journal1995
31Green Financing: Valuation and Financing of Khao Yai National Park in ThailandKaosa-ard,report1995
32Behavior, evolution, and conservation of thai gibbonsBrockelman, W. report1996
33A study of forest biodiversity: gibbon foods, trees, and plant productsBrockelman, W. report1996
34A Geographical Study of Wildlife Abundances in Khao Yai National Park Thailand. Report submitted to Thailand Research FundTrisuratreview1996
35A Comparison of the Enforcement of Access Restrictions Between Xishuangbanna Nature Reserve (China) and Khao Yai National Park (Thailand)Albers, Hjournal1997
36Spatial-ecological impact assessment of the proposed dam construction in Khao Yai National Park, ThailandTrisuratjournal1997
37Some aspects of food and feeding ecology of sympatric hornbill species in Khao Yai National Park,Thailand. Poonswad, P.journal1998
38An introduction to the lichen flora of Khao Yai National Park, ThailandBoonpragobjournal1998
39Dispersal, pair formation and social structure in gibbons (Hylobates lar)Brockelman, W. journal1998
40New species and records of Gymnophora Macquart (Diptera Phoridae) from Southeast Asia Brown, B.V.journal1998
41Long term ecological research plot for the study of animal diets in Khao Yai National Park. Pages 307–310 in P. Poonswad (ed.) The Asian Hornbills: Ecology and Conservation. Thai Studies in Biodiversity, No. 2.Brockelman, W. long-trem1998ผลงานตีพิมพ์ 5 ปี ปี2546-2551 โครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือก
42Phenology of some Ficusspecies and utilization of Ficus sources in Khao Yai National Park, Thailand.Poonswad, P.review1998
43Status of nest cavities of hornbills in Khao Yai National Park, ThailandChuailua Preview1998
44THREE NEW SPECIES OF PORINA (TRICHOTHELIACEAE) FROM THAILANDMcCARTHYjournal1999
45การสำรวจประชากรกวางในทุ่งหญ้าต่าง ๆ ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สาโรจน์ ประพันธ์report1999
46Ecology of the clouded leopard in Khao Yai National Park, ThailandAustin, S.Creview1999โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
47Diversity of forest ants at Khao Yai National ParkWiwatwitayaseminar1999โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
48สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของนักท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ช่อแพร ทินพรรณ์thesis1999
49Feeding and ranging behavior of the whitehanded gibbon (Hylobates lar) in Khao Yai National Park, ThailandBartlett, T. O. thesis1999
50The survey of Sambar deer (Cervus unicolor) in grassland of Khao Yai national parkPrapun, Sunknow1999
51การศึกษาแบบอย่างเสียงร้องของนกกกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ศิริวรรณ นาคขุนทดjournal2000
52Ant fauna of Khao Yai National Park, ThailandWiwatwitayaseminar2000
53พฤติกรรมกิจกรรมดูนกและความคิดเห็นของนักดูนกที่มีต่อทรัพยากรนันทนาการ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อภิญญา นาคศิริthesis2000
54Characteristics of fruits consumed by the white-handed gibbon (Hylobates lar) in Khao Yai national park, ThailandKanwatanakid, Cthesis2000
55Ecological niches of some bulbuls [family pycnonotidae] in Khao Yai Nation ParkChaikuad, Kthesis2000
56Genetic Structure of Thai Gibbon Groups at Singto, Khao Yai National Park ,ThailandReichard, U.H.thesis2000
57Behavior, bird watching activity and birdwatchers' opinions inrecreation resources management: A case study of Khao Yai National ParkNaksirithesis2000ผลงานตีพิมพ์ 5 ปี ปี2546-2551 โครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือก
58Insect succession and diversity on carrion in different habitats at Khao Yai National ParkAreekul, Bthesis2000
59การศึกษาทางอนุกรมวิธานของพรรณไม้งวศ์น้อยหน่าในพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมากมล ปล้องใหม่journal2001
60ความพึงพอใจของพนักงานต่อการปฏิบัติงานบริการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ธนิจ เอี๋ยวพานิชjournal2001
61สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของนักท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบกิจกรรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ช่อแพร ทินพรรณ์journal2001
62Conservation of Protected Areas in Thailand: The Case of Khao Yai National ParkPanusittikorn, Pjournal2001
63Geostachys smitinandii K.Larsen (Zingiberaceae), a new species from ThailandLarsen, Kjournal2001
64ความหลากหลายของแมลงวันน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จำนงจิต ผาสุกreport2001
65A Spatial-Intertemporal Model for Tropical Forest Management Applied to Khao Yai National Park, ThailandAlbers, Hreview2001
66Type locality: “Headquarters area, Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima Province, ThailandDavid, review2001
67คู่มือจัดจำแนกมดบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เดชา วิวัฒน์วิทยาtext book2001
68Ecology and behavior of gaur [Bos gaurus] in a degraded area at Khao Phaeng-Ma, the northeastern edge of Khao Yai National Park, ThailandBidayabha, Tthesis2001
69Fruit production and seed dispersal of Choerospondias axillaris [Anacardiaceae] in Khao Yai National Park, ThailandKunsakorn,Pthesis2001
70Impact of tourism and the management of ecotourism at Headquater - Nong Phak Chi Trail, Khao Yai National ParkUtarasakulthesis2001
71The ecology of seed dispersal in wild rambutan (Nephelium melliferum) by white -handed gibbons (Hylobartes lar) and other frugivores in Khao Yai National Park, ThailandVimuktayon,Pthesis2001
72Biodiversity of foliose and fruiticose lichens at Khao Yai national parkNoicharoen, K.journal2002
73Behavior, evolution, and conservation of thai gibbonsBrockelman, W. report2002
74Antipredatory behavior in gibbons (Hylobates lar, Khao Yai/Thailand)Uhde NL,review2002
75การใช้มดเป็นตัวบ่งชี้สังคมพืชในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รุ้งนภา พูลจำปาthesis2002
76อนุกรมวิธานเชิงตัวเลขของเฟิร์นบางชนิดในสกุลTheyteris Schmidel Sensu lato ในเขตอุทยานแห่งชาติ 22 แห่งปานกมล ศรสุวรรณthesis2002
77ผลกระทบของกิจกรรมเดินป่าต่อพรรณพืชและคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของดินใน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รติกร น่วมภักดีthesis2002โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
78Ecology of Sympatric Carnivores in Khao Yai National ParkAustin, S. C.thesis2002โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
79Impacts of forest hiking activity on vegetation and some physical properties of soil in Khao Yai National ParkNimsantichareunthesis2002โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
80Microclimate and growth of some lichens at Khao Yai National ParkOsathanon, Nthesis2002
81Fungal colonisation of wood in a freshwater stream at Tad Ta Phu, Khao Yai National Park, ThailandSivichaiunknow2002
82Ecological monitoring of wildlife at Khao Yai National Park, ThailandLynam, A. Rjournal2003
83Molecular Evidence for Novel Tick-Associated Spotted Fever Group Rickettsiae from ThailandHirunkanokpun,Sjournal2003
84การติดตามสำรวจและคุ้มครองสัตว์ป่าที่เป็นเป้าหมายของพรานล่าสัตว์ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แอนโทนี เจ. ไลนัมjournal2003โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
85การประเมินเทคนิคการสำรวจความหลากหลายและความมากมายของนกป่าที่บริเวณ แปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวร มอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฟิลิป ราวด์journal2003โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
86การวิเคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวมในการเลือกแหล่งและฤดูกาลท่องเที่ยวในแหล่นันทนาการทางธรรมชาติ: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และเขาใหญ่ฟูศักดิ์ กาญจนสำราญวงศ์journal2003โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
87ความหลากหลายของยีสต์ในแหล่งธรรมชาติของประเทศไทยศศิธร จินดามรกฎjournal2003
88ศึกษาชนิดของเห็บ (โดยเน้นจีนัสฮีมาฟิซาลิส) และจุลชีพก่อโรคที่มีเห็บแข็งเป็นพาหะในประเทศไทยเปรมณิกา มาลัยศรีjournal2003
89Ecological study of lianas and some vines in Mo Singto biodiversity research plot, Khao Yai National ParkLertpanich, K.journal2003
90Lianas and environmental factors in the Mo Singto biodiversity research plot, Khao Yai National Park, Thailand,Lertpanich, K.journal2003
91พฤติกรรมสังคมและนิเวศวิทยาของไก่ฟ้าพญาลอ Lophura diardi ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประเทศไทย ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์thesis2003
92ปัจจัยที่มีความผันแปรกับพฤติกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วิชยานนท์ สุทธโสthesis2003ผลงานตีพิมพ์ 5 ปี ปี2546-2551 โครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือก
93ผลของการสกัดจากใบสาบเสือ Chromolaena Odorata (L.) ต่อการเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซม์ขจัดพิษของหนอนใยผัก Plutella Xylostella L.thesis2003
94Type, quantity of solid waste, and littering behavior of tourists and entrepreneurs in Khao Yai National ParkPhaiboonsombatthesis2003โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
95ชนิด ปริมาณขยะ และพฤติกรรมการทิ้งขยะของนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปราณี ไพบูลย์สมบัติ thesis2003โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
96การออกแบบพื้นที่พักแรมด้วยเต็นท์ในอุทยานแห่งชาติพรเทพ บูรมิunknow2003
97Characteristics of hornbill-dispersed fruits in a tropical seasonal forest in ThailandKitamura, S.journal2004
98Dispersal of Aglaia spectabilis, a large-seeded tree species in a moist evergreen forest in ThailandKitamura, S.journal2004
99Pattern and impact of hornbill seed dispersal at nest trees in a moist evergreen in ThailandKitamura, S.journal2004โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
100Estimation of nutrients delivered to nest inmates by four sympatric species of hornbills in Khao Yai National Park, ThailandPOONSWADjournal2004โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
101การตอบสนองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กต่อไฟและผลกระทบจากแนวขอบป่า ณ บริเวณคลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วราภรณ์ แก้วพรหมjournal2004
102การประเมินประสิทธิภาพผลลการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เสาวนีย์ สารเนตรjournal2004
103การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วมในการปลูกไม้กฤษณาบริเวณแนวกันชนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อรรถพันธ์ จันทรัตน์journal2004
104ความหลากหลายของสโตนฟลาย (Class Insecta: Order Plecoptera)กรกต ดำรักษ์journal2004
105ผลกระทบของการให้อาหารสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่: กรณีศึกษาสิงกังพรชัย กัณห์อุไรjournal2004
106Foraging of Greater Racket-tailed Drongo (Dicrurus paradiseus) and Lesser Racket-tailed Drongo (D. remifer) in Khao Yai National ParkDhanasarnpaiboon, S.journal2004
107Structure and composition of mixed-species insectivorous bird flocks in Khao Yai National ParkNimuan, Sjournal2004ผลงานตีพิมพ์ 5 ปี ปี2546-2551 โครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือก
108Breeding Ecology and Nesting Success of Abbott’s Babbler (Malacocincla abbotti)Piasai, Oshort communication2004ผลงานตีพิมพ์ 5 ปี ปี2546-2551 โครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือก
109Responses to burning and edge effects of small mammals at Klong E Tao substation, Khao Yai National ParkKaewprom, Wthesis2004
110Assessment of the management effectiveness of Khao Yai National ParkSaranetthesis2004
111Diversity of butterfly populations at Pha Kluai Mai-Haew Suwat waterfall trail, Khao Yai National Park, ThailandRatiwiriyapong, Pthesis2004
112Impacts of wildlife feeding in Khao Yai National Park: Case Study of Pig-Tailed Macaque (Macaca nemestrina)Kanuraithesis2004
113A botanical inventory of a tropical seasonal forest in Khao Yai National Park, Thailand: implications for fruit–frugivore interactionsKitamura, S.journal2005
114Comparison of cavity modification and community involuement as strategies for hornbill conservation in ThailandPoonswad, P.journal2005
115Fruit-frugivore interactins in a moist evergreen forest of Khao Yai National Park, Thailand: implications for fruit-frugivore interactionsKitamura, S.journal2005
116Cross-Species Amplification of Human Microsatellite Markers Using Noninvasive Samples From White-Handed Gibbons (Hylobates lar )CHAMBERSjournal2005
117การศึกษาความหนาแน่นถนนป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ณัฐกิตติ์ พวงจิตรjournal2005
118การศึกษาปัจจัยในการเลือกพื้นที่สร้างรังของนกกินแมลงป่าฝน (Malacocincla abbotti) ที่อาศัยอยู่ในมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กรกช พบประเสริฐjournal2005
119การศึกษาออกแบบพื้นที่บริการการล่องแก่งหินเพิง ลำน้ำใสใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่journal2005
120ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นและกล้วยไม้บริเวณเขาเขียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทวีศักดิ์ บุญเกิดjournal2005
121ปัญหาและความต้องการใช้ป้ายสัญลักษณ์และป้ายสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ วันวิสา สุขประเสริฐjournal2005โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
122ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการกำหนดที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันชัย อรุณประภารัตน์journal2005โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
123Estimation of nutrients delivered to nest inmates by four sympatric species of hornbills in Khao Yai National Park, ThailandPoonswad, P.journal2005โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
124A national survey of Pileated Gibbons in Thailand to identify their current status, Viable popilations and recommendations for their long-term conservationPhoonjampa, Rreport2005
125Avian abundance and diversity: an assessment of monitoring methods methods for forest birts at the Mo-singto Long-term Biodiversity Plot, Khao Yai National ParkROUND,P.D.report2005ผลงานตีพิมพ์ 5 ปี ปี2546-2551 โครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือก
126The ecology of smaller avian herbivores at Mo Singto, Khao YaiROUND,P.D.report2005
127The availability of rips fruits in the annual hornbill life cyclePlongmai, Kshort communication2005
128Species Diversity of Terrestrial Earthworms in Khao Yai National Park Kosavititkulthesis2005
129Ecological strategies of epiphytic lichen communities along vertical stratificalion of microclimate in the tropical rain forest at Khao Yai National ParkPolyiam, Wthesis2005
130Nesting habitat selection of Abbott’s Babbler (Malacocincla abbotti) in Mo-Singto, Khao Yai National ParkPobprasert, K.thesis2005
131ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นและกล้วยไม้บริเวณเขาเขียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วสินี ไขว้พันธุ์thesis2005
132การสำรวจความหลากหลายของพรรณพืชที่รับประทานเพื่อยังชีพในเขต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผลงานประเมินบุคคล2005
133Ecology and conservation of the leopard cat Prionailurus bengalensis and clouded leopard Neofelis nebulosa in Khao Yai National Park, ThailandAustin, S. C.journal2006
134Dispersal of Canarium euphyllum (Burserancea), a large-seeded tree species, in a moist evergreen forest in ThailandKitamura, S.journal2006
135Foraging activity patterns of frugivorous or omnivorous animals on the forest floor of a tropical seasonal forest in Thailand, with reference to seasonal changesSuzuki,sjournal2006
136The Syntax and Meaning of Wild Gibbon SongsClarkejournal2006
137ผลกระทบของกิจกรรมนันทนาการต่อพฤติกกรรมและการใช้พื้นที่ของกวางป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นักสิทธิ์ สังข์จันทร์journal2006
138Everett’s White-eye Zosterops everetti in Khao Yai, north-east ThailandPiasai, Ojournal2006
139Seasonal variation in cambial activity of Podocarpus neriifolius at Khao Yai national parkSuwanpatra, K.journal2006
140The Ecology of Forest Birds at Mo-Singto, Khao YaiROUND,P.D.journal2006
141The net-winged midges (Diptera: Blephariceridae) of Khao Yai National Park, Thailand, with description of a new species of Blepharicera MacquartJacobson,A.J.journal2006
142การสำรวจสถานภาพประชากรชะนีมงกุฎในประเทศไทยรุ้งนภา พูลจำปาoral presention2006
143การศึกษาอนุกรมวิธานของพืชวงศ์เข็ม ในบางพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ แข่งขันoral presention2006
144การศึกษานิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ : เครือข่ายแปลงตัวอย่างถาวรในเขตร้อน ป่าดิบแล้ง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายกชัยยงค์ บัวบานoral presention2006
145Dong Phayayen-Khao Yai Carnivore Conservation Project: summary project report October 2003 through October 2006Jenksreview2006
146Status of birds and large mammals in Thailand's Dong Phayayen -Khao Yai forest complexLynam, A. Rreview2006
147Diversity and abundance of termites along an altitudinal gradient in Khao Kitchagoot National Park, ThailandInoue,Tshort communication2006
148ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ธิดารัตน คีรีthesis2006
149ความสัมพันธ์ระหว่างความชุกชุมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับความหลากชนิดและการกระจายของเห็บแข็ง (Acari: Ixodidae) ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ภาวินี อริยะกุลวงศ์thesis2006
150Changes in the Status of Lophura Pheasants in Khao Yai National Park, Thailand: A Response to Warming ClimatePhilip D.journal2007
151Social organization and reproductive stategies of pigtail macaques Maestripieri,Djournal2007
152Fruit visitation patterns of small mammals on the forest floor in a tropical seasonal forest of ThailandSuzuki,sjournal2007
153การวิเคราะห์สังคมพืชเพื่อออกแบบการสื่อความหมายธรรมชาติบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อรอนงค์ เฉียบแหลมjournal2007
154Altitudinal differences in habitat use by Siamese fireback Lophura diardi and silver pheasant Lophura nycthemera in Khao Yai National Park, Thailand NITI SUKUMALjournal2007
155ความหลากชนิดและการแพร่กระจายตามระดับความสูงของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกบริเวณห้วยลำตะคองในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วรรณวิภา คงเจริญjournal2007
156Ecological groups of lichens along environmental gradients on two different host tree species in the tropicalrain forest at Khao Yai National Park, ThailandBoonpragobjournal2007
157Notes on diet, habituation and sociality of Yellow-throated Marten Martes fl avigulaPARRjournal2007
158Observations on the Siamese Fireback Lophura diardi in Khao Yai National Park, ThailandPraditsupjournal2007
159Road ecology of the leopard cat Prionailurus bengalensis in Khao Yai National Park, ThailandAustin, S.C.journal2007
160Spatial-Temporal Aspects of Cost-benefit Analysis for Park Management: An Example from Khao Yai National Park, ThailandAlbers, Hjournal2007
161Species diversity and altitudinal distribution of the amphibians along Lam Ta Khlong stream area in Khao Yai National ParkKongjaroen, Wjournal2007
162Nesting and flocking behaviour in relation to phenology of non-fig hornbill food plants at Khao Yai National Park, Thailand. In Kemp, A. C. & Kemp, M. I. (eds)Plongmai, Koral presention2007
163กระบวนการทางสรีระของไลเคน Parmotrema tinctorum(Nyl.) Hale และน้ำฝนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชัยวัฒน์ บุญเพ็งoral presention2007
164ความเป็นกรดของเปลือกไม้และขนาดของแทลลัสมีอิทธิพลต่อการเติบโตของไลเคน Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale ใน ปุาเต็งรัง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่oral presention2007
165Recreation and tourism carrying capacity of Khao Yai National Park: Ecological carrying capacityNimsantichareunreport2007
166Frugivory and seed dispersal by Asian elephants, Elephas maximus, in a moist evergreen forest of Khao Yai National Park, ThailandKitamura, S.short communication2007
167การศึกษาปัจจัยในการจำแนกเขตการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติกรณีศึกษา: อุทยานแห่งชาติที่มีศักยภาพสูงฐาดินี พงษ์รูปthesis2007โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
168การศึกษาปากใบของเฟิร์นบางชนิดในประเทศไทยพนารัตน์ เจริญไชยthesis2007โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
169แนวทางการจัดการพื้นที่แนวกันชน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่:กรณีศึกษา บ้านคลองปลากั้ง และบ้านสันกำแพง ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาปรานีย์ ศรีทะรังthesis2007
170Feeding ecology and seed dispersal of pigtail macaques (Macaca nemestrina) in Khao Yai National Park, ThailandLatinne, Alicejournal2008
171Bushmeat poaching reduces the seed dispersal and population growth rate of a mammal-dispersed tree


Brodie, J.F.journal2008
172Aggregated seed dispersal by wreathed hornbills at a roost site in a moist evergreen forest of ThailandKitamura, S.journal2008โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
173Rare seed-predating mammals determine seed fate of Caharium euphyllum, a lage-seeded tree species in a moist evergreen forest, ThailandKitamura, S.journal2008
174Diversity and ecology of ground dwelling ants at Khao Nan National Park, southern ThailandWatanasit, Sjournal2008
175Fractal studies on the spatial patterns of trees: A case study of Khao Yai National Park, ThailandNalakarna, Pjournal2008
176Home-Range Characteristics and the Influence of Seasonality on Female Reproduction in White-Handed Gibbons (Hylobates lar) at Khao Yai National Park, ThailandSavini, Tjournal2008
177Life history and cooperative breeding in a tropical forest bird, the Puff-throated bulbul (Alophoixus pallidus), at Khao Yai National ParkSankamethaweejournal2008
178Mating patterns and sexual swellings in pair-living and multimale groups of wild white-handed gibbons, Hylobates larBarelli, C.journal2008
179The Pteridophyte Flora of Khao Khiao, Khao Yai National Park, ThailandKhwaiphan,Wjournal2008
180การวิเคราะห์ความคงทนของเส้นทางต่อการย่ำ: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ธนะสิน ยิ้มน้อยjournal2008
181ชีววิทยาดอกไม้กฤษณาสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญjournal2008
182Four new bird records for Khao Yai National Park, ThailandPobprasertjournal2008
183Life history and reproductive strategies of Khao Yai Hylobates lar: implications for social evolution in apesReichard, U.H.journal2008
184Predation by pig-tailed macaque Macaca nemestrina on bulbuls in Khao Yai National Park, ThailandTokue, Kjournal2008
185Relationships among habitat quality, home range size and group size in the Puffthroated Bulbul (Alophoixus pallidus) at Mo-Singto, Khao Yai National ParkTanasarnpaiboon Sjournal2008
186การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องนิเวศวิทยาของชะนีและสัตว์กินพืชชนิดอื่นและผลกระทบจากสัตว์เหล่านั้นต่อพรรณไม้ในป่า (Study of Forest Biodiversity: Ecology of Gibbons and other Herbivores and their Effects on Forest Plant)Brockelman, W. report2008
187ลักษณะพันธุกรรม ประชากร และสถานภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของนกเงือกในพื้นที่ผืนป่าและหย่อมป่าในประเทศไทยพิไล พูลสวัสดิ์โครงการย่อย2008
188การศึกษาความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นนพวัชร์ แดงสระน้อยthesis2008
189Python molurus Predation on a Macaca nemestrina in Khao Yai National Park, ThailandKhamcha, D.journal2009
190Social organization and mating system of Khao Yai white-handed gibbons, 1992 – 2006Reichard, U.H.journal2009
191An assessment of food overlar between gibbons and hornbilolsKitamura, S.journal2009
192A Road-killed Water Monitor Varanus salvator macromaculatus: Negative Impact from the Forest Route inKhao Yai National Park, ThailandDuengkae,Pjournal2009
193An introduction to the lichen flora of Khao Yai National Park, ThailandBoonpragobjournal2009
194Coprophilous Ascomycetes from Phu Luang Wildlife Sanctuary and Khao Yai National Park in ThailandPiasai, Ojournal2009
195Post-fledging survival and Juvenile dispersal of the cooperative breeding Puff-throated Bulbul (Alophoixus pallidus)Sankamethaweejournal2009
196Seasonal Home Range Use and Defendability in White-Handed Gibbons (Hylobates lar) in Khao Yai National Park, ThailandBartlett, T. O. journal2009
197การวิเคาระห์หาปริมาณไอออนอนินทรีย์ในไลเคน Parmotrema tinctorum จากต่างพื้นที่และเวลาในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชูติมา ศรีวิบูลย์journal2009
198ความหลากชนิดและพฤติกรรมหาอาหารของแมลงในการช่วยผสมเกสรดอกกฤษณาวัฒนชัย ตาเสนjournal2009
199Burmese python (Python molurus) Predation on a Pig-tailed Macaque (Macaca nemestrina) in Khao Yai National ParkKhamcha Djournal2009
200Group structure and reproductive behavior of Siamese Fireback Lophura diardi and Silver Pheasant L. nycthemera in Khao Yai National Park, ThailandSavini, Tjournal2009
201Reproductive behaviour of two sympatric pheasant species at Khao Yai National Park, ThailandSavini, Tjournal2009
202Reticulated python predation on Silver Pheasant in Khao Yai National Park, ThailandSukumaljournal2009
203Spatial Cognition in Khao Yai White-handed Gibbons การรู้คิดเชิงพื้นที่ในชะนีมือขาวที่เขาใหญ่Asensio,N review2009
204Evidence of the consumption of fallen figs by Oriental Pied Hornbill Anthracoceros albirostris on the ground in Khao Yai National Park, ThailandKitamura, S.short communication2009
205Negative Impact from the Forest Route in Khao Yai National ParkDuengkae, P. short communication2009
206การเลือกถิ่นอาศัยของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่และผู้ล่าในทุงหญ้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อังคณา ธนะกมลประดิษฐ์special plomble2009
207การรบกวนและความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชในทุ่งหญ้าเขตร้อนspecial plomble2009
208Habitat use and home rage analysis of siamese fireback Lophura Diardi and silver pheasant L. Nycthemera in sub-montane forest, Khao Yai National Park, ThailandSukumalthesis2009
209The Gibbons of Khao Yai: Seasonal Behavior and EcologyBartlett, T. O. thesis2009
210Observations and Predation of a Coral-billed Ground Cuckoo (Carpococcyx renauldi) Nest in Northeastern ThailandPobprasert, Kjournal2010
211Two new species of Aleocharinae (Coleoptera, Staphylinidae) found in fungus gardens of Odontotermes termites (Isoptera, Termitidae, Macrotermitinae) in Khao Yai National Park, ThailandKanaojournal2010
212Improvement of tropical vegetation mapping using a remote sensing technique: A case of Khao Yai National Park, ThailandTrisuratjournal2010
213Aggregated seed dispersal by wreathed hornbills at a roost site in a mois evergreen forest of ThailandSavini,Cjournal2010
214Environmental impacts of tourism in Khao Yai National Park, ThailandPhumsathan, S journal2010
215Camera-trap evidence of Large-spotted Civet Viverra megaspila in Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary and Khao Yai National Park, ThailandJenksjournal2010
216SUB-MONTANE HABITAT SELECTION BY A LOWLAND PHEASANTSukumaljournal2010
217การจัดการระบบการสัญจรในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุบลรัตน์ ทิวงษาjournal2010
218การใช้ประโยชน์พื้นที่อาศัยของนกกก (Buceros bicornis Linnaeus, 1758) และนกเงือกกรามช้าง (Aceros undulates (shaw) 1881) ด้วยเครื่องส่งสัญญาณวิทยุติดตามตัวสัตว์ผ่านดาวเทียม ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมายุทธภูมิ เกียรติอุ้มสมjournal2010
219ขนาดพื้นที่อาศัยของนกกก (Buceros bicornis Linnaeus, 1758)และนกเงือกกรามช้าง(Rhyticeros undulatus (Shaw) 1881) นอกฤดูผสมพันธุ์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมายุทธภูมิ เกียรติอุ้มสมjournal2010
220ความหลากชนิดของสัตว์ผู้ล่าที่เข้าทำลายรังนกป่า ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กรกช พบประเสริฐ1journal2010
221ค่าความสำคัญและดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนตามความสูงของลำต้นก่อเดือยในป่าดิบเขาต่ำ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สัมฤทธิ์ เส็งเล็กjournal2010
222Comparing park officials’ and visitors’ impact acceptability in Khao Yai National Park, ThailandPhumsathan, S journal2010
223Hand use in Khabo Yai white-handed gibbons and pig-tailed macaquesPrime,Jacqueline report2010
224Sleeping site selection in relation to the distribution of food resources in gibbons (Hylobates lar)Berner, J.report2010
225ENVIRONMENTAL IMPACTS OF TOURISM IN KHAO YAI NATIONAL PARK, THAILANDPhumsathan, S review2010
226นิเวศวิทยาของเถาวัลย์ในแปลงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพมอสิงโตเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กนก เลิศพานิชthesis2010
227อัตราการรอดลูกนกหลังออกจากรัง และการย้ายอาณาเขตของลูกนกปรอดโอ่งเมืองเหนือ (Alophoixus pallidus) ที่มีระบบสืบพันธุ์แบบ cooperative breeding วังวร สังฆเมธาวีthesis2010
228The vocalisations and anti-predatory behaviour of wild white-handed gibbons (Hylobates lar) in Khao Yai National Park, ThailandClarkethesis2010
229Subproiect on ecology of evian herbivores at Mo Sing To Khao Yai ROUND,P.D.thesis2010
230Habitat Use of Great Hornbill (Buceros bicornis Linnaeus, 1758) and Wreathed Hornbill (Aceros undulatus (Shaw) 1881) by Platform Transmitter Terminals in Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima Province.Keartumsom Y.thesis2010
231Feeding and ranging behavior of northern pigtailed macaques (Macaca leonina): Impact on their seed dispersal effectiveness and ecological contribution in a tropical rainforest at Khao Yai National park, ThailandAlbert thesis2010
232Towards Environmental Issue Mangement for Green Tourism of Knao Yai National ParkLertwannawit,Ajournal2011
233Nonredundancy in the dispersal network of a generalist tropical forest treeMcConkeyjournal2011รายงานฉบับสมบูรณ์ลักษณะพันธุกรรมประชากรและสถานภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของนกเงือกในพื้นที่และหย่อมป่าในประเทศไทย
234A Comparative Study of Carbon Sequestration Potential in Aboveground Biomass in Primary Forest and Secondary Forest, Khao Yai National ParkPiyaphongkul,Jjournal2011รายงานฉบับสมบูรณ์ลักษณะพันธุกรรมประชากรและสถานภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของนกเงือกในพื้นที่และหย่อมป่าในประเทศไทย
235The Khao Yai Fault on the southern margin of the Khorat Plateau, and the pattern of faulting in Southeast ThailandRidd,Michael F. M.Fjournal2011รายงานฉบับสมบูรณ์ลักษณะพันธุกรรมประชากรและสถานภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของนกเงือกในพื้นที่และหย่อมป่าในประเทศไทย
236Ascospore discharge, germination and culture of fungal partners of tropical lichens, including the use of a novel culture techniqueSangvichien,EKjournal2011รายงานฉบับสมบูรณ์ลักษณะพันธุกรรมประชากรและสถานภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของนกเงือกในพื้นที่และหย่อมป่าในประเทศไทย
237Characteristics of hornbill-bispersed fruits in lowland dipterocarp forest of southern ThailandKitamura, S.journal2011
238The Mo Singto Forest Dynamics plot, Khao Yai National Park, ThailandBrockelman, W. journal2011
239Wood decay fungi in hornbill nest cavity in Khao Yai National Park, ThailandAmornkul, Sjournal2011
240A new species of Trichopseniini (Coleoptera, Staphylinidae) found with Schedorhinotermes termite (Isoptera, Rhinotermitidae) in Khao Yai National Park, ThailandKanaojournal2011
241Plant-frugivore interactions in an intact tropical forest in north-east ThailandSankamethaweejournal2011
242Curler,G.R.journal2011
243THE AVIFAUNA OF THE MO SINGTO FOREST DYNAMICS PLOT, KHAO YAI NATIONAL PARK, THAILANDROUND,P.D.journal2011
244Using relative abundance indices from camera-trapping to test wildlife conservation hypotheses – an example from Khao Yai National Park, ThailandJenksjournal2011
245การประเมินความหนาแน่นของหมีควายและหมีหมา โดยวิธีการจับ-จับซ้ำด้วยลวดลายที่หน้าอก จากภาพถ่ายดุสิต งอประเสริฐjournal2011โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
246การรอดชีวิตของลูกนกกินแมลงป่าฝน (Malacincla abbotti) ระยะหลังออกจากรังและการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงอาณาเขยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จิตวดี ขุนวงษาjournal2011
247ความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังบนถนนสายหลักในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ศราวี อรุณjournal2011รายงานฉบับสมบูรณ์ลักษณะพันธุกรรมประชากรและสถานภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของนกเงือกในพื้นที่และหย่อมป่าในประเทศไทย
248สถานภาพสัตว์ป่าและแนวทางการจัดทำแนวเชื่อมต่อป่าระหว่างพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานบุษบง กาญจนสาขาjournal2011
249Home range of Great Hornbill (Buceros bicornis Linnaeus, 1758) and Wreathed Hornbill (Rhyticeros undulatus (Shaw) 1881) in non-breeding season at Khao Yai National Park, Nakhon Ratchasima ProvinceKeartumsom, Yjournal2011
250Diversity of carnivore species despite a non-viable tiger population in Thailand’s Khao Yai National Park.Jenksjournal2011
251Gains in research and conservation efforts, changes in the editorial board and a great loss for the tropical conservation scientific communityEstrada, Ajournal2011
252Tourists’ expectation and perception towards environmental issue management for green tourism of Khao Yai National Park (Thailand)Lertwannawit, Ajournal2011
253อัตราการรอดลูกนกหลังออกจากรัง และการย้ายอาณาเขตของลูกนกปรอดโอ่งเมืองเหนือ (Alophoixus pallidus) ที่มีระบบสืบพันธุ์แบบ cooperative breeding วังวร สังฆเมธาวีreport2011
254Lichen Substances in Family Parmeliaceac from Khao Yai National ParkBuaruang,Kโครงการย่อย2011
255Study of home range, nest-and roost-site selection by scaly-breasted partridge (Arborophila chloropus) at khao yai national parkOne-in, Tthesis2011
256An Introduction to the Lichen Flora of Khao Yai National Park, ThailandBoonpragobjournal2012
257Effects of Habitat Quality on the Number of Alloparents and Nest Provisioning Rates in a Cooperatively Breeding Tropical PasserineWonkson, Pjournal2012
258Guideline of Tourism management for the Surrounding Area of Khaoyai National ParkLeartwasurat Sjournal2012
259Species Diversity of Aquatic Mollusks and Their Cercarial Infections; Khao Yai National Park, ThailandKrailas,Djournal2012
260แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ศศิวิมล เลิศวสุรัตน์journal2012
261Reichard, U.H.; Ganpanakngan M; and Barelli, C. (2012). White-handed gibbons of Khao Yai: social flexibility, reproductive strategies, and a slow life historyReichard, U.H.long-trem2012
262Testing the mate-guarding hypothesis in Khao Yai white-handed gibbonsMatsudaira,Kazunari report2012
263White-handed gibbons of Khao Yai: social flexibility, complex, reproductive strategies, and a slow life historyReichard, U.H.review2012
264Secondary metabolites produced by the cultyring of mycobiont in stir-culture coditionSanglarpcharonekit, Mโครงการย่อย2012
265แนวทางการจัดการพื้นที่ลานกางเต็นท์ และการให้บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สุภาณี ฉิมดีseminar2012
266Impagt of nature studies to mammals on the nature trail in Khao Yai National Park, ThailandPoonprachert,Athesis2012
267การตอบสนองของผู้มาเยือนต่อการกำหนดขีดความสามารถการรองรับได้ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติคำพา ยิ่งคงthesis2012
268การศึกษาอาณาเขตถิ่นที่อยู่อาศัย การเลือกใช้พื้นที่ทำรังและพื้นที่ เกาะนอนของนกกระทาดงแข้งเขียว Arborophila chloropus ณ แปลงศึกษาวิจัยมอสิงโต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทิวา โอ่งอินทร์thesis2012โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
269Effects of Social Status and Stress on Patterns ofGastrointestinal Parasitism in Wild White-HandedGibbons ( Hylobates lar )Gillespiejournal2013
270A Feasibility Stidy of Public Transportation SysTem in KhaoYai National Park AreaNAMBUREE,Wjournal2013
271Diversity of freshwater benthos in the ecotourism area at Chiang Dao District inChiang MaiProvince,ThailandLeelahakriengkrai, Pjournal2013
272Environmental Value Orientation and Environmental Impact Perception of Visitors to Khao Yai National ParkPhumsathan, Sjournal2013
273Stomoxyini fly fauna of the Khao Yai National Park, ThailandChangbunjong, Tjournal2013
274ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงนิเสศกรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สุจินดา ศรีไชยวานjournal2013
275Seasonal variation of natural products and photosynthesis of the lichen Usnea undulata stait in lower montane forest at Khao Yai national parkPohjaroen, wโครงการย่อย2013
276Cues to Androgens and Quality in Male Gibbon SongsBarelli, C.unknow2013
277A new species of Fusticeps from ThailandChuaseeharonnachaijournal2014
278A decade of observation on growth and longevity of lichen at Khao Yai National ParkWannalux, Bโครงการย่อย2014
279Colonization of livhens on artificial sudstrates in the tropical rain forest at Khao Yai national ParkPolyiam, Wโครงการย่อย2014
280Determination of the composition of eluent for analyzing heavy metals in the lichen by ion chromatogropnySriviboon,Cโครงการย่อย2014
281Dynamic and groen of lichen thalli in tropical ecosystem at Khao Yai National ParkWannalux, Bโครงการย่อย2014
282Efficiency of PS II in epiphytic lichen Parnotrema tinctorum AFTER transplantation to air Polluted areaBoonpeng, Cโครงการย่อย2014
283Enhancing growth of transplanted lichens by water treatments and thallus orientationSantanoo, Sโครงการย่อย2014
284Estabiishment and growth capability of lichens using as exual reproductive structuresPangpet, Mโครงการย่อย2014
285Growth of lichens transplanted on artificial substrate on different orientation of habitatsSantanoo, Sโครงการย่อย2014
286Possible changes in cmmunity structure and species extinction of lichens under climate changPangpet, Mโครงการย่อย2014
287Species diversity and dirtribution pattern of lichens along altitudinal gradient at Khao Yai National ParkSenglek, Sโครงการย่อย2014
288Survival of Mycobionts in on efficiency preservation methodSanglarpcharonekit, Mโครงการย่อย2014
289The influences of rainfall on survival and growth of chlorolichens and cyanolichens in the lower montance foreat at Khao Yai National ParkWannalux, Bโครงการย่อย2014
290Transplanantation of lichen Parmotrema tinctorun on ventilated nets at Khao Yai parkPangpet, Mโครงการย่อย2014
291Tropical lichens mycobionts: after a decade of studiedSanglarpcharonekit, Mโครงการย่อย2014
292Using chlorophyll flurescence of lichen to evaluate air quality of public parics in BangkokBoonpeng, Cโครงการย่อย2014
293Variation of inorganic anions accumulated in the lichen Parmotrema tinctorum from different section of thallusSriviboon,Cโครงการย่อย2014โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
294Variation of lichen cmmunities on darks of Castanopsis Acuminatissima in the lower montune rain forest at Khao Yai National ParkSenglek, Sโครงการย่อย2014
295การประเมินคุณภาพอากาศจากกรุงเทพมหานครถึงอุทยานแห่งชาติเจาใหญ่โดยการย้ายปลูกไลเคน Parmoterma tinctorum (Nyl.) Haleชัยวัฒน์ บุญเพ็งโครงการย่อย2014
296การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัฐฐานและอัตราการเติบโตของไลเคน Parmotrema tinctorum ภายหลังการย้ายปลูก (Development and growth of the lichen Parmotrema tinctorum in various seasons after fransplantation)Santanoo, Sโครงการย่อย2014
297การพัฒนาวิธีไอออนโครมาโทกราฟีสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในไลเคน Parmotrema tinctorumชุติมา ศรีจิบูลย์โครงการย่อย2014
298สถาวะเหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์แสงไลเคน Parmotrema tinctorum Znyl.X Hale จากป่าดิบแล้งในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชัยวัฒน์ บุญเพ็งโครงการย่อย2014
299สภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์แสงของไลเคน Usnea undulate Stirt จากป่ารุ่นที่สอง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันวิสาข์ เพาะเจริญโครงการย่อย2014
300สัณฐานวิทยาของไลเคนแบบแผ่นใบมีอิทธิพลต่อการดูดซับน้ำในบรรยากาศ Morphological Variation of Folise Lichen Influence Their Water Relationสุปราณี แสงธนูโครงการย่อย2014
301อิทธิพลของภูมิอากาศจุลภาคที่มีต่อการอยู่รอดและเติบโตของโครงสร้างสืบพันธุ์แบบำม่อาศัยเพศของไลเคนที่ย้ายปลูกในระบบนิเวศต่างๆ ในเขตร้อนมงคล แพมเพ็ชรโครงการย่อย2014
302Sympatry between white handed gibbons (Hylobates lar) and pileated gibbons (H. pileatus) in southeastern ThailandGeissmann, Tshort communication2014
303การตอบสนองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กต่อไฟและผลกระทบจากแนวขอบป่า ณ บริเวณคลองอีเฒ่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่Gale, George A. thesis2014
304ความหลากหลายของราและอัตราการย่อยสลายของ ซากใบตะแบกใหญ่ในป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชลิดา ชะม้อย thesis2014โครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุลความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนในประเทศไทย
305พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกของแม่ชะนีมือขาว ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มัลลิกา สุรินทร์thesis2014
306ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจาย การงอก และความรอดต้นกล้าของพืชวงศ์โปโดคาร์เปซีอี ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในประเทศไทย เจมิกา อัครเศรษฐนนท์thesis2014
307การให้คุณค่าพื้นที่คุ้มครองโดยผู้ใช้ประโยชน์ :กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ศิรดา นัยผ่องศรีthesis2554
308Study of forest biodiversity: Ecology of gibbons and other Herbivores and Their effects on forest plantsBrockelman, W. report2003
309Home range analysis of Siamese Fireback Lophura diardi and Silver Pheasant L. nycthemera, Khao Yai National Park, ThailandSukumaljournal
310Diversity of ferns and fernallies at Khao Khiao area in Khao Yai National ParkKhwaiphan,Wthesis
311ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการใช้ประโยชน์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อนันทนาการเยาวรี เจริญสวัสดิ์thesis
312บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับผลกระทบจากโครงการภาครัฐกรณีศึกษาโครงการขยายถนนธนะรัชต์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมากิตติยา กิ่งแก้วกาญจน์journal
313Isolation and characterization of microsatellite markers from the great hornbill Buceris bicornisChamutpong,Sjournal
314สถานภาพและการกระจายของสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก ในประเทศไทยนฤมล ตันติ1journal
315การเข้าถึงทรัพยากรและยุทธศาสตร์ในการดำรงชีพของชุมชนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่: กรณีศึกษาตำบลชะอมอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีธานี คามเขตjournal
316การรับรู้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและประสบการณืนันทนาการของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นิภารัตน์ สายประเสริฐjournal
317สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จารุจินต์ นภีตะภัฎ journal
318Fruit -frugivore interactions in a moist evergreen forest of Khao Yai National Park in Thailandjournal
319Nesting and reproductive behaviour of two sympatric pheasant species at Khao Yai National Park, ThailandSavini, Tjournal
320การติดตามสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกขนาดใหญ่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชุติอร กาญวัฒนะกิจjournal
321แนวทางการจัดการประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปานไพลิน ภิระบันjournal
322รูปแบบและสถานภาพการขยาพันธุ์ของนกเงือกไทยนะรรมชาติระยะยาวและบทบาทของนกเงือกในการกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้พิไล พูลสวัสดิ์ report
323โครงการสร้างสังคมพืชอาหารและไม้ใหญ่ที่มีศักยภาพการเป็นโพรงรังของนกเงือกในป่าที่เป็นแหล่งอาศัยของนกเงือกพิไล พูลสวัสดิ์ review
324แบบจำลองนกเงือกในประเทศไทยพิไล พูลสวัสดิ์ review
325ลักษณะทางพันธุกรรมของนกเงือกนืนป่าและหย่อมป่าในประเทศไทยมธุรส พงธ์ลิขิตมงคลreview
326สถานภาพของประชากรนกเงือก โดยการประเมินความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ป่าและหย่อมป่าในพื้นป่าที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์นกเงือกพิไล พูลสวัสดิ์ review
327อัตราการเปลี่ยนสถานภาพและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อาศัยพิไล พูลสวัสดิ์ review
328The taxonomy and ecology of the lichens Graphidaceae at Khao Yai National ParkSutjaritturakan, Jshort communication
329ระบบสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทรงศักดา ชยานุเคราะห์thesis
330Study on diversity of firefly populations in higland and lowland habitatsThancharoen,Athesis
331ความหลากหลายของกล้วยไม้บริเวณเขาเขียว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อมรรัตน์ บัวคล้ายthesisโคงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก
332ความหลากหลายของชนิด การแพร่กระจาย และผลของปัจจัยทางกายภาพ ต่อประชากรทากในวงศ์ Haemadipsidae ที่พบในประเทศไทยธงชัย งามประเสริฐวงศ์thesis
333ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชในทุ่งหญ้าที่จัดการโดยการเผาและ การตัดในอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่วรุฒ เกษรบัวthesis