Saturday, Sep. 25, 2021

ประวัติหัวหน้าอุทยาน นายครรชิต ศรีนพวรรณ


นายครรชิต ศรีนพวรรณ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สัญชาติไทย อายุ 54 ปี
สถานที่เกิด จังหวัดสิงห์บุรี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวนศาสตร์ สาขาภาควิชาวนวัฒนวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท สาขาวิจัยที่ชำนาญ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สถาบันราชภัฏสุรินทร์

สถานที่ทำงานปัจจุบัน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตู้ ปณ.9 ปท.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา